Ariel, Lenor & Jar

ŽE IMATE SVOJEGA GOSPODINJSKEGA POMOČNIKA

5x robotski sesalnik DOMO do7293s v vrednosti 96,92 EUR:

 1. Mojca Ocepek,
 2. Franci Kržišnik,
 3. Robert Tržan,
 4. Sonja Podbršček,
 5. Marija Kutin.

 

65x klasični likalnik DOMO do7047s v vrednosti 10,57 €:

 1. Špela Zibred,
 2. Betka Korimšek,
 3. Anita Brenkovič,
 4. Vida Glaser,
 5. Iva Matić,
 6. Petra Hudmal Babnik,
 7. Samanta Babnik,
 8. Elis Batištuta,
 9. Rajko Zidar,
 10. Staš Svetec,
 11. Renata Osolnik,
 12. Jaka Petelin,
 13. Anica Jerič,
 14. Helena Košec,
 15. Iva Stanisic,
 16. Ivan Ivič,
 17. Sonja Erlač,
 18. Matjaž Pustinek,
 19. Gregor Oberstar,
 20. Nuša Benčina,
 21. Katja Šalehar,
 22. Matija Miklavc,
 23. Uroš Ocepek,
 24. Klementina Šešerko,
 25. Gorazd Mrak,
 26. Karmen Sehur,
 27. Mitja Ribič,
 28. Janja Albinini,
 29. Teja Roškar,
 30. Darja Pajk,
 31. Štefan Olaj,
 32. Helena Razpotnik,
 33. Gorazd Ojsteršek,
 34. Danilo Muhič,
 35. Suzana Fegeš,
 36. Senad Šabič,
 37. Angela Kliner,
 38. Petra Beg,
 39. Neža Brezovec,
 40. Gorazd Koderman-Podboršek,
 41. Mira Bosnić,
 42. Simona Plak,
 43. Polona Berk ,
 44. Adevija Šabič,
 45. Tina Jerkič,
 46. Anton Povalej,
 47. Nebojša Stevanović,
 48. Alenka Okrogelnik,
 49. Borut Mohar Tessari,
 50. Tomaž Lebar,
 51. Milica Bobnarič,
 52. Gorazd Oman,
 53. Nada Koren,
 54. Boris Majcen,
 55. Maja Hrastnik,
 56. Vlasta Šimec,
 57. Ingrid Zalar Stegel,
 58. Lucija Šušteršič,
 59. Lilijana Knez,
 60. Natalija Grabar,
 61. Bojan Stopar,
 62. Lidija Eberl,
 63. Tanja Urbas,
 64. Aleksander Podržaj,
 65. Mario Šarkan.

 

15x pokončni sesalec DOMO do217sv v vrednosti 47,70 €:

 1. Fran Benčina,
 2. Vanesa Horvat Ilič,
 3. Svetlana Stefanović,
 4. Jurij Kohne,
 5. Martina Ogulin,
 6. Helena Juvan,
 7. Andrej Marinč,
 8. Andrej Markovič,
 9. Tina Strnad,
 10. Katja Prosen,
 11. Aljoša Benkovič,
 12. Lea Bešvir,
 13. Vida Zagorv,
 14. Barbara Dolšak,
 15. Katarina Vidic Čorović.

 

15x ročni parni likalnik DOMO do7056s v vrednosti 16,93 €:

 1. Marko Sitar,
 2. Minka Vozlič,
 3. Tatjana Medved,
 4. Jožef Babnik,
 5. Majda Košir,
 6. Sebastjan Kostadinović,
 7. Barbara K. Bokal,
 8. Anja Moneta,
 9. Lea Kunčič,
 10. Slavko Vidic,
 11. Marjan Blažek,
 12. Simona Zlender,
 13. Jože Knez,
 14. Gregor Cigelšek,
 15. Lili Titan.

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE »GOSPODINJSKI POMOČNIKI«

 

1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je April 8 d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovnih znamk podjetja P&G. Podjetje Orbico d.o.o. (distributer izdelkov P&G) kot so-organizator nagradne igre zagotovi nagrade, organizator pa izvede nagradno igro in poskrbi za izvedbo žrebanja.

 

2. ČLEN: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovnih znamk so-organizatorja, promocija blagovnih znamk P&G ter posredno pospeševanje prodaje.

 

3. ČLEN: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 2. 9. 2020 do 30. 9. 2020 preko spletne strani www.osvoji-nagrado.si. Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradna igra komunicira in oglašuje tudi na materialih na prodajnih mestih in v drugih medijih.

 

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:

 1. Ob nakupu katerihkoli dveh izdelkov blagovnih znamk Ariel, Lenor ali Jar na prodajnih mestih Jager tako, da kupec v obrazec na spletni strani osvoji-nagrado.si vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 2. in 30. 9. 2020. Poleg številke računa uporabnik v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Uporabnik, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.
 2. Brez nakupa, tako da na spletni strani osvoji-nagrado.si, odgovori na nagradno vprašanje povezano z vsebino nagradne igre. Poleg odgovora mora v obrazec vpisati osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Upoštevani bodo odgovori, ki bodo poslani do vključno 30. 9. 2020.

 

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

 

Omejitve sodelovanja:

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

 

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta,
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si.

 

4. ČLEN: PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@april8.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.

 

5. ČLEN: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

 • 5x robotski sesalnik DOMO do7293s v vrednosti 96,92 €
 • 65x klasični likalnik DOMO do7047s v vrednosti 10,57 €
 • 15x pokončni sesalec DOMO do217sv v vrednosti 47,70 €
 • 15x ročni parni likalnik DOMO do7056s v vrednosti 16,93 €

 

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

 

6. ČLEN: IZBOR NAGRAJENCEV

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja nagradne igre.

Žrebanje nagrad bo potekalo 5. 10. 2020 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

 

7. ČLEN: OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel do 6. 10. 2020 na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja in so-organizatorja, na njunih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje do 13. 10. 2020. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

8. ČLEN: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko), in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam. Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 2. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

 

9. ČLEN: SPLOŠNO O NAGRADAH

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.).

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi.

 

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

 

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 

10. ČLEN: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in so-organizator bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: POŠLJI in strinjanjem s splošnimi pogoji nagradne igre.Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:

»Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da podjetji April 8 d.o.o. in Orbico d.o.o. moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@april8.si ali po pošti na April 8 d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Nagradna igra traja od 2. 9. 2020 do 30. 9. 2020.«

 

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence)
 • objave nagrajencev na spletni strani nagradne igre (velja samo za nagrajence)

 

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov podjetja Orbico d.o.o. in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te nagradne igre.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

 

Sodelujoči je seznanjen, da:

 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke
 • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov
 • lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre
 • lahko zahtev omejitev obdelave osebnih podatkov
 • lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
 • lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov

 

Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova info@april8.si ali na naslovu April 8 d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

 

11. ČLEN: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani nagradne igre.

 

12. ČLEN: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

 

13. ČLEN: KOMISIJA

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • Lara Burkat (predsednica komisije),
 • Žanin Tamše (članica komisije) in
 • Darja Štukelj (članica komisije).

 

Komisija ima sledeče pristojnosti:

 • nadzor poteka nagradne igre in
 • določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne igre.

 

Predsednik komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredil zapisnik, ki se bo hranil leto dni na naslovu organizatorja. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko e-poštnega naslova in/ali, če je ta podatek na voljo, preko njegove telefonske ali mobilne številke.

 

14. ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@april8.si.

 

Ljubljana, 2. 9. 2020

 

April 8 d.o.o.

obvesti me!

A veš tisto, ko želiš sodelovati v nagradni igri z najbolj hudo nagrado, pa ugotoviš, da se je zaključila prejšnji dan?

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio