DURACELL OPTIMUM

Uživaj OPTIMALNO!

NAGRAJENCI

Nagradne igre UŽIVAJ OPTIMALNO

 

Glavna nagrada
Pametni telefon Samsung Galaxy S22 Ultra

Marko Pisnik


Tedenske nagrade – 23.9.2022
Nagrada 10 x vodoodporna torba Duracell in paket baterij Duracell Optimum

Darijan Golob
Jure Jerkič
Almira Gregorič Kolenc
Peter Novak
Josip Hainc
Špela Šrešeren
Zdravko Papec
Viktor Mihaylov
Nejc Pizmoht
Tomaž Markun


Tedenske nagrade – 16.9.2022
Nagrada 10 x vodoodporna torba Duracell in paket baterij Duracell Optimum

Marko Kmetič
Nataša Škofič
Žan Pregelj
Sabina Prijatelj
Marija Gjerek
Simona Resnik Kozinc
Anja Kočevar
David Čuš
Tomaž Žigon
Aleš Prosenc


Tedenske nagrade – 9.9.2022
Nagrada 10 x vodoodporna torba Duracell in paket baterij Duracell Optimum

Edita Globočnik
Boris Zalokar
Mark Klinar
Nika Korošec
Jože Bele
Katja Knez
Helena Kos
Marjana Grčar
Nada Zupan
Vojko Guček


Tedenske nagrade – 2.9.2022
Nagrada 10 x vodoodporna torba Duracell in paket baterij Duracell Optimum

Hasibe Nuhanovič
Gašper Kušer
Vesna Miljić
Ivanka Lukanc
Mili Bobnarič
Zala Erklavec
Eva Globokar
Cvetka Melanšek
Danica Juvan
Vekoslava Mesarič


Tedenske nagrade – 26.8.2022
Nagrada 10 x vodoodporna torba Duracell in paket baterij Duracell Optimum

Irena Tratnik
Mateja Časar
Aljaž Klemenčič
Franc Vertačnik
Olga Valenko
Tina Jerkič
Anita Kožar
Janez Pezdir
Marija Pezdir
Franc Lekše


Tedenske nagrade – 19.8.2022
Nagrada 10 x vodoodporna torba Duracell in paket baterij Duracell Optimum

Nevenka Mihelčič
Anže Tesovnik
Marko Pisnik
Marjan Jurič
Janja Albinini
Lidija Brence
Mojca Tesovnik
Bojan Tesovnik
Fani Dolničar
Mitja Šmigl


Tedenske nagrade – 12.8.2022
Nagrada 10 x vodoodporna torba Duracell in paket baterij Duracell Optimum

Vlasta Šimec
Tilen Druškovič
Darja Barle
Petra Gorenšek
Andreja Hauptman
Zlata Gaspar
Bojan Stopar
Nati Brdnik
Štefka Jurič
Sonja Sešel Guček


PRAVILNIK NAGRADNE IGRE

“UŽIVAJ OPTIMALNO”

 

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovne znamke Duracell. Podjetje Orbico (distributer izdelkov Duracell) kot so-organizator nagradne igre zagotovi nagrade, organizator pa izvede nagradno igro in skupaj s so-organizatorjem poskrbi za izvedbo žrebanja.

2. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovne znamke Duracell ter posredno pospeševanje prodaje.

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 5. 8. 2022 do vključno 30. 9. 2022 prek spletne strani www.zdrzi-dlje.si ali spletne strani www.osvoji-nagrado.si. Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradna igra komunicira in oglašuje tudi na materialih na prodajnih mestih in v drugih medijih.

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:

Z nakupom vsaj enih baterij Duracell tako, da v obrazec na spletni strani sodelujoči vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 5. 8. in 30. 9. 2022. Poleg številke računa sodelujoči v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). V glavno nagradno žrebanje bodo vključeni vsi računi, oddani do vključno 30. 9. 2022, v tedenska žrebanja pa bodo vključeni vsi računi, oddani glede na datume po razporedu, navedenem v 6. členu tega pravilnika.

Sodelujoči, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

Brez nakupa, tako da sodelujoči na spletni strani naloži fotografijo, ki najbolje predstavlja njegovo »optimalno poletje«. Fotografija mora biti avtorska oziroma mora sodelujoči imeti pravico, da v svojem imenu uporablja in pošlje fotografijo. V obrazec mora vpisati še osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). V glavno nagradno žrebanje bodo vključene vse fotografije, oddane do vključno 30. 9. 2022, v tedenska žrebanja pa fotografije, oddane glede na datume po razporedu, navedenem v 6. členu tega pravilnika.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Omejitve sodelovanja:

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta,
 • strošek prenosa podatkov z interneta

4. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@osvoji-nagrado.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.

5. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

GLAVNA NAGRADA

 • 1x pametni telefon Samsung Galaxy S22 Ultra  (vrednost nagrade: 1.339,87 € z DDV)

TEDENSKE NAGRADE

 • 70 x vodoodporna torba Duracell in paket baterij Duracell Optimum (vrednost nagrade: 22,80 € z DDV)

V vsakem tedenskem žrebanju se podeli 10 tedenskih nagrad.

6. člen: NAGRADNO ŽREBANJE

Izbor nagrajencev je razdeljen na več delov: tedenska žrebanja, v katerih se podelijo tedenske nagrade, ter glavno žrebanje za glavno nagrado.

RAZPORED ŽREBANJ

 1. tedensko žrebanje: 12. 8. 2022 (vključene vse prijave od 5. 8. do 11. 8. 2022 do 23:59)
 2. tedensko žrebanje: 19. 8. 2022 (vključene vse prijave od 12. 8. do 18. 8. 2022 do 23: 59)
 3. tedensko žrebanje: 26. 8. 2022 (vključene vse prijave od 19. 8. do 25. 8. 2022 do 23:59)
 4. tedensko žrebanje: 2. 9. 2022 (vključene vse prijave od 26. 8. do 1. 9. 2022 do 23:59)
 5. tedensko žrebanje: 9. 9. 2022 (vključene vse prijave od 2. 9. do 8. 9. 2022 do 23:59)
 6. tedensko žrebanje: 16. 9. 2022 (vključene vse prijave od 9. 9. do 15. 9. 2022 do 23:59)
 7. tedensko žrebanje: 23. 9. 2022 (vključene vse prijave od 16. 9. do 22. 9. 2022 do 23:59)

Glavno žrebanje bo potekalo najkasneje 10. 10. 2022. V glavno žrebanje so vključene vse prijave, prejete v času trajanja nagradne igre (5. 8. do 30. 9. 2022).

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko v posameznem tedenskem žrebanju prejme le eno izmed nagrad, tudi če je izžreban dvakrat ali večkrat. V primeru, da je nagrajenec v istem žrebanju ponovno izžreban, se žrebanje ponovi. V glavno žrebanje so vključene vse prijave, ne glede na izid tedenskih žrebanj.

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja. Vsa žrebanja bodo potekala na sedežu organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre.

Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

7. člen: OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja in so-organizatorja, na njunih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletnih straneh www.zdrzi-dlje.si in www.osvoji-nagrado.si najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

8. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam.

Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 2. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

9. člen: SPLOŠNO O NAGRADAH

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.).

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

10. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in so-organizator bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: POŠLJI in strinjanjem s splošnimi pogoji nagradne igre.

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:

“Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da podjetje Orbico moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@osvoji-nagrado.si ali po pošti na Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana. Nagradna igra traja od 5. 8. do 30. 9. 2022.”

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad
 • objavo nagrajencev na spletni strani nagradne igre

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov podjetja Orbico in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te nagradne igre.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Sodelujoči je seznanjen, da:

 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke
 • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov
 • lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre
 • lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov
 • lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
 • lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov

Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova info@osvoji-nagrado.si ali na naslovu Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

11. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani nagradne igre.

12. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

13. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@osvoji-nagrado.si.

Ljubljana, 4. 8. 2022

AV studio, d. o. o.

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio