Ustvarite nepozabne spomine Ustvarite nepozabne spomine

Ustvarite nepozabne spomine

NAGRAJENCI

Nagradne igre USTVARITE NEPOZABNE SPOMINE


Nagrado: vrednostni bon za najem avtodoma v višini 1.000€ prejmeta:

SANDI BEZJAK
ANJA SAMSA


Nagrado darilno kartico Spar v vrednosti 40€ prejmejo:

DEMITRIJ GOSPODARIČ
SABINA GOMBOC
DRAGICA VAUKMAN
MAJDA DREŽNJAK
JAN HEDŽET
PRIMOŽ OCEPEK
BERNARDKA VALENKO
BOŠTJAN MEDVEŠEK
JANA PRIMC
LUCIJA STEVANOVIĆ
ROK JAKIČ
NIKA ŽAGAR
NEVENKA MIHELČIČ
BOŠTJAN ZAKRAJŠEK
ROZIKA LOVRIČ
SABINA PRIJATELJ
ERIKA KOVAČ
JURE JERKIČ
FRANC NOVAK
OLGA SAKELŠEK
LEOPOLDINA GORŠE
JANJA KLINČAR
MARJAN GORŠE
KATJA LUKŠIČ
JOŽE BELE
ŽIGA ČAMERNIK
DARJA BARLE
NADA KOREN
NIVES MONETA
MARTIN JERINA
HEDVIKA BENČINA
FRANC KOVAČ
GORDANA KRAŠEVEC
MARIJAN ZUPAN
TANJA GENDA
NADA UDOVIČ
DAMIJAN KOVAČ
ALENKA STARC
ANDREJA VIDMAR
FRANC KRŽIŠNIK
CVETKA MELANŠEK
MARIJA JERAJ
MERIMA PANDUR
KSENIJA STRASEK

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE

USTVARITE NEPOZABNE SPOMINE

V TRGOVINAH SPAR, INTERSPAR in SPAR PARTNER OD 15. 6. DO 15. 7. 2022

 1. člen – Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje DOMIO d.o.o., Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI24922234 (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov nagradne igre. Pravila nagradne igre bodo objavljena na www.osvoji-nagrado.si.

Nagradna igra poteka od 15. 6. 2022 do vključno 15. 7. 2022 do 24.00 ure v trgovinah Spar, Interspar in Spar partner.

V imenu in za račun Organizatorja je izvajalec SMS dela komunikacije 2Mobile d.o.o, Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana.  Izvajalec SMS dela komunikacije zbranih osebnih podatkov ne bo obdeloval. Za morebitno nedelovanje SMS dela komunikacije naj se udeleženec obrne na ponudnika storitve (2Mobile, d.o.o.).

 1. člen – Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

 1. člen – Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je možno na dva načina:

 1. V obdobju od 15. 6. 2022 do 15. 7. 2022 v trgovinah Spar, Interspar in Spar partner opravite nakup vsaj enega izdelka blagovnih znamk Ariel, Lenor, Dash, Jar, Head&Shoulders, Old Spice, Gillette ali Gillette Venus in pošljete prijavo preko SMS sporočila na številko 6111 z naslednjo vsebino: ARIEL številka računa.

PRIMER

Prejemnik: 6111

Tekst: ARIEL 1234-123-123456

Ko bo sodelujoča oseba poslala sms sporočilo, kot je navedeno v pravilih, bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

Pozdravljeni, hvala za sodelovanje v nagradni igri. Shranite račun kot dokazilo o nakupu, žrebanje

bo 20. 7. 2022. Za ponovno sodelovanje opravite nov nakup katerihkoli dveh izdelkov Ariel, Lenor, Dash, Jar, Head&Shoulders, Old Spice, Gillette ali Gillette Venus ter pošljite novo številko ARIEL računa. Pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na www.osvoji-nagrado.si.

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, T2 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav, vendar le z različnimi številkami računov. Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da bo izžreban, poslati organizatorju pred prevzemom nagrade v roku treh dni od prejema sporočila o žrebanju. Iz računa mora biti razvidno, da je sta bila kupljena vsaj dva izdelka blagovnih znamk Ariel, Lenor, Dash, Jar, Head&Shoulders, Old Spice, Gillette ali Gillette Venus.

 1. V obdobju od 15. 6. 2022 do 15. 7. 2022 izpolnjenemu kuponu za sodelovanje, ki ga dobite na www.osvoji-nagrado.si, priložite vaš selfie (fotografijo sebe) ob uporabi detergenta za pranje perila Ariel ali Dash in vse skupaj pošljite na: DOMIO d.o.o., SPAR, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijete prijave, poslane do 15. 7. 2022, pri čemer velja datum poštnega žiga.

V primeru, da v nagradni igri sodelujete na način, naveden v 2. točki 3. člena, lahko sodelujete le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 3. člena teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni pogoj za sodelovanje. Udeleženec nosi stroške poslanega SMS sporočila ter po pošti poslanega kupona.

 1. člen – Nagrade

V nagradni igri bomo podelili: 2x vrednostni bon za najem avtodoma v višini 1.000€ ter 50 x darilno krtico Spar v vrednosti 40€.

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. Fotografije na promocijskem materialu so simbolične.

 1. člen – Žrebanje nagrad

Nagradno žrebanje bo 20. 7. 2022 v prostorih organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil po telefonu ali pošti ter nagrade prijavil pristojnemu davčnemu uradu v Sloveniji.

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po telefonu ali pošti.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec v roku treh dni od prejema poziva posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, letnico rojstva in davčno številko. V kolikor nagrajenec podatkov ne sporoči pravočasno, do nagrade ni upravičen.

O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, mobilna številka dobitnika in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča.

 1. člen – Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

 1. člen – Informacije in objave

Organizator nagradne igre bo pravila nagradne igre objavil na www.osvoji-nagrado.si.

Dodatne informacije dobite po telefonu na številki 040 470 331 od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

 1. člen – Obdelava osebnih podatkov

Organizator Domio d.o.o. in izvajalec SMS dela komunikacije 2Mobile d.o.o (pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov) se obvezujeta, da bosta podatke obdelovala in varovala v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov (ZVOP-1, ZEK in GDPR). S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do izpolnitve namena nagradne igre, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in nagrajenih uporabnikov izključno za namene obveščanja o tej nagradni igri. Nagradna igra traja od 15. 6. 2022 do 15. 7. 2022. Organizator bo podatke sodelujočih uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre; izvedbo žrebanja, obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja ter objave nagrajencev na spletni strani www.osvoji-nagrado.si. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Domio d.o.o.,

Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana in se na podlagi tega zaveda, da ne more sodelovati v nagradni igri. Zahteva za izbris podatkov in preklic soglasja se ne navezuje na obdelavo podatkov pred poslano zahtevo. Organizator se zaveže izbrisati osebne podatke iz svojih evidenc v roku 30 dni od prejema zahteve.

 1. člen – Splošne določbe

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju pošljejo SMS sporočilo ali kupon s fotografijo skladno s 3. členom teh pravil, splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejema.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 30. 5. 2022

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio