SIJAJNA PRILOŽNOST

 

Sijajna priložnost za vrhunske nagrade

Večja kakovost, večji prihranki. S kakovostnimi izdelki za dom Ariel, Lenor, Dash, Jar in Swiffer prihranite čas in denar pri vsakodnevnih domačih opravilih, obenem pa z nakupom le enega izdelka imate sijajno priložnost, da osvojite darilne kartice za nakupe v svoji najljubši trgovini.

Nakup kakovostnih izdelkov pomeni, da za pranje perila, pomivanje posode in urejanje doma porabite manj detergenta, manj energije, manj vode in manj časa, kar se na dolgi rok kaže v višjih prihranki. Zaupajte preverjeni kakovosti izbranih blagovnih znamk in se prepričajte, kako premišljena izbira naredi razliko.

Preverite, kako vaši najljubši izdelki skrbijo za prihranke v gospodinjstvu. >>

 

Kako do nagrade?

Darilne kartice za nakupe v najljubši trgovini čakajo na vas! Kupite vsaj en izdelek blagovnih znamk Ariel, Lenor, Dash, Jar ali Swiffer v trgovinah Mercator, Spar, Tuš, Jager ali E.Leclerc in sodelujte v nagradni igri z računom nakupa.

Štejejo nakupi, opravljeni od 5. 10. do 30. 11. 2022. Preverite tudi možnost sodelovanja brez računa.

Nagrada se podeli v obliki darilne kartice ali darilnega bona. Izbirate lahko med trgovinami Mercator, Spar, Tuš, Jager in E.Leclerc.

1x
1.000 € darilna kartica
10x
100 € darilna kartica
200x
40 € darilna kartica

Vsak nakup lahko prinese nagrado

Ob nakupu vsaj enega izdelka Ariel, Dash, Lenor, Jar ali Swiffer v izbranih trgovinah (Mercator, Spar, Tuš, Jager, E.Leclerc) vpišite številko računa ter v celoti izpolnite spodnji obrazec.

V nagradni igri lahko sodelujete z vsakim računom nakupa od 5. 10. do 30. 11. 2022.
Ne pozabite shraniti računa, s katerim dokazujete nakup!

Izpolnite obrazec:

Sodeluj brez nakupa

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Delite z nami svoj najljubši nasvet za varčevanje v gospodinjstvu in si pridobite možnost za nagrado. V kratkem sestavku (vsaj 500 znakov s presledki) nam povejte, kako varčujete pri gospodinjskih opravilih in kaj pri vam prinaša največje prihranke.

Svoj nasvet lahko oddate do vključno 30. 11. 2022.

Izpolnite obrazec:

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE

“SIJAJNA PRILOŽNOST”

 

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je AV studio, d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovnih znamk P&G. Podjetje Orbico (distributer izdelkov P&G) kot soorganizator nagradne igre zagotovi nagrade, organizator pa izvede nagradno igro in s soorganizatorjem poskrbi za izvedbo žreba.

2. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovnih znamk Ariel, Dash, Lenor, Jar in Swiffer (pod okriljem P&G) ter posredno pospeševanje prodaje.

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 5. 10. 2022 do vključno 30. 11. 2022 na spletni strani www.sijajna-priloznost.si. Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradna igra komunicira in oglašuje tudi na promocijskih materialih na prodajnih mestih in v drugih medijih.

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:

Ob nakupu kateregakoli izdelka Ariel, Dash, Lenor, Jar ali Swiffer v trgovinah Mercator, Spar, Jager, Tuš ali E.Leclerc tako, da sodelujoči vnese številko računa v obrazec na spletni strani www.sijajna-priloznost.si, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 5. 10. in 30. 11. 2022. Poleg številke računa sodelujoči v spletni obrazec vnese še datum nakupa in osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Sodelujoči, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora v primeru prejema nagrade pred prevzemom predložiti račun in s tem dokazati nakup.

Brez nakupa, tako da sodelujoči na spletni strani www.sijajna-priloznost.si napiše najljubši nasvet za varčevanje v gospodinjstvu (nasvet, ki ga tudi sam uporablja in učinkuje). Zapis nasveta mora biti dolg vsaj 500 znakov s presledki. Poleg nasveta mora v obrazec vpisati osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Upoštevani bodo odgovori, oddani do vključno 30. 11. 2022. Udeleženec, ki sodeluje brez nakupa, se strinja, da se lahko njegov zapis ali del tega objavi na spletni strani nagradne igre.

Posameznik lahko, če v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. Če posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Omejitve sodelovanja:

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in soorganizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati nerezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

 

Udeleženci nagradne igre sami poravnajo stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se, med drugim, uvrščajo:

 • strošek dostopa do spleta,
 • strošek prenosa podatkov s spleta.

4. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadar koli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-naslov info@osvoji-nagrado.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujoči izloči iz nagradne igre.

5. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za 10.000 € na darilnih karticah sodelujočih trgovin. Nagradni sklad se razdeli po spodnji lestvici:

 • 1 × 1.000 €
 • 10 × 100 €
 • 200 × 40 €

Nagrade se podelijo na darilnih karticah ali darilnih bonih izbrane trgovine, ki sodeluje v promocijski akciji. Če je izžrebani nagrajenec sodeloval z nakupom, prejme darilno kartico ali bon trgovine, v kateri je opravil nakup. Pri nagrajencih, ki so sodelovali brez nakupa, pa se podeli darilna kartica ali bon trgovine, ki je bila izbrana v obrazcu pri prijavi v nagradno igro. Izbira lahko med vsemi trgovinami, ki sodelujejo v promocijski akciji. Izbira v obrazcu nagradne igre je dokončna, poznejše zamenjave izbrane trgovine niso mogoče.

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno od nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali več, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

6. člen: IZBOR NAGRAJENCEV

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebom nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki soorganizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo najpozneje 7. 12. 2022 na sedežu organizatorja ali soorganizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema, in sicer z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

7. člen: OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja in soorganizatorja, na njunih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali soorganizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.sijajna-priloznost.si najpozneje v petih dneh po žrebu.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

8. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko), in sicer najpozneje v 7 dneh od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi telefonsko številko.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan k izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške, povezane z nagrado, poravna nagrajenec.

Če se nagrajenec odpove nagradi, nima do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

Organizator s pisnim pozivom obvesti nagrajenca o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika in posredovati podatke iz 2. odstavka tega člena najpozneje do prevzema nagrade.

9. člen: SPLOŠNO O NAGRADAH

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.).

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen če je nagrajenec mladoletna oseba. V tem primeru se nagrada ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani, ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • prijava na kakršenkoli način ni bila ustrezna.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade.

Ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu.

10. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in soorganizator bosta osebne podatke skrbno varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (Ur. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb POŠLJI in s strinjanjem s splošnimi pogoji nagradne igre.

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi naslednjo izjavo:

»Potrjujem, da sem seznanjen/-a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da podjetje Orbico moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@osvoji-nagrado.si ali po pošti na Orbico, d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana. Nagradna igra traja od 5. 10. do 30. 11. 2022.«

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih,
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žreba in podelitvi nagrad,
 • objavo nagrajencev na spletni strani nagradne igre.

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.

Vsi podatki bodo hranjeni v zbirki podatkov podjetja Orbico in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te nagradne igre.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska komisija).

Organizator v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril pridobljene osebne podatke tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranita 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je nujno na podlagi davčne zakonodaje.

Sodelujoči je seznanjen, da:

 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke;
 • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov;
 • lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve, pridobljene za obdelavo osebnih podatkov, za namene te nagradne igre;
 • lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov;
 • lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki;
 • lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov po elektronskem naslovu info@osvoji-nagrado.si ali na naslovu Orbico, d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskem pooblaščencu RS.

11. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani nagradne igre.

12. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

13. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Organizator se zavezuje, da bo storil, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, zaposlene in druge osebe, ki so kakor koli povezane s prodajno akcijo in nagradnim žrebom, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@osvoji-nagrado.si.

 

Ljubljana, 4. 10. 2022

AV studio, d. o. o.

Nazaj

obvesti me!

A veš tisto, ko želiš sodelovati v nagradni igri z najbolj hudo nagrado, pa ugotoviš, da se je zaključila prejšnji dan?

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio