Preizkusi in se prepričaj Preizkusi in se prepričaj

Preizkusi in se prepričaj

NAGRAJENCI

Nagradne igre “PREIZKUSI IN SE PREPRIČAJ”

 

Nagrado Tuš darilna kartica v vrednosti 1.000 € prejme:

ALAN HORVAT

 

Nagrado Tuš darilna kartica v vrednosti 40 € prejmejo:

AJDA BEZGOVŠEK
ALOJZIJA REBEC
AMANDA TETIŠKOVIČ
ANA GOBEC
ANA KASTELIC
ANDREJ MARKOVIČ
ANJA GOLOUH VALE
BARBARA LIPOLD
BETKA KORIMŠEK
BISERKA VERSTOVŠEK
BLANKA HUTINSKI
BOŠTJAN JAKOLIČ
BOŠTJAN ZAKRAJŠEK
BRANKA LAMOVŠEK
CVETKA MELANŠEK
DARJA KVAS
DARJA PAVLIN
DEAN ČEPERKOVIĆ
DRAGO ULČNIK
FRANC NOVAK
FRANCI DOLŽAN
GENOFEFA ULAGA
GREGOR SEDEJ
HEDVIKA BENČINA
HELENA JUVAN
HUSEIN MUJIĆ
IGOR VERSTOVŠEK
IRENA PRODAN
IRENA TOPOLŠEK
JAN HEDŽET
JOSIP KORIMŠEK
JOŽE TEME
JOŽEF BABNIK
JOŽEK KRIVEC
JOŽICA DOMINIČ
JOŽICA PISNIK
KATJA LUKŠIČ
KLIDIJA EBERL
KRISTIAN HEDŽET
KSENIJA STRAŠEK
LILIJANA BREZOVAR
LUCIJA ČESNIK
LUCIJA STEVANOVIĆ
MAGDA LADIHA
MAGDA PODPEČAN
MAJA MOTALN
MAJDA PEKOLJ
MANJA UMBREHT
MARIJA MELANŠEK
MARIJA SITAR
MARIJANA ŠERUGA
MARJAN BLAŽEK
MARJAN GORŠE
MARJANCA MATVOZ
MARKO KMETIČ
MATEJA ČASAR
MATEJA SAKELŠEK
MIHAEL SITAR
MILENA BELE
MILENA ŠTIFTER
MIRA BENČINA
MIRAN PRAVDIČ
MOJCA OCEPEK
MOJCA TEME
NADA GRUM
NADA KOREN
NADA ZUPAN
NEJC PIŽMOHT
NEVENKA MIHELČIČ
NEVENKA PRIVŠEK
OLGA SAKELŠEK
PRIMOŽ OCEPEK
RAJKO ZIDAR
RENATA OSOLNIK
ROK JAKIČ
SABINA PIRŠ
SANDRA KURONJA
SONJA ŠTEFANEC
TANJA SUSMAN
TEREZIJA ZORKO
TINA SIMERL
VALERIJA ŽERDIN
VEKOSLAVA MESARIČ
VESNA ZAKRAJŠEK
VID MOČNIK
VID TEME
ZINKA BOGOVIČ
ZORKO KENDA

 


 

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE

PREIZKUSI IN SE PREPRIČAJ

v trgovinah Tuš od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022

 

 1. člen – Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje DOMIO d.o.o., Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI24922234 (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov nagradne igre. Pravila nagradne igre so objavljena na www.osvoji-nagrado.si.

V imenu in za račun Organizatorja je izvajalec SMS dela komunikacije 2Mobile d.o.o, Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana.  Izvajalec SMS dela komunikacije zbranih osebnih podatkov ne bo obdeloval. Za morebitno nedelovanje SMS dela komunikacije naj se udeleženec obrne na ponudnika storitve (2Mobile, d.o.o.).

Nagradna igra poteka od 1. 6. 2022 do vključno 30. 6. 2022 do 24.00 ure v trgovinah Tuš.

 1. člen – Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v nagradni igri ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje . Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z njo, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

 

 1. člen – Način sodelovanja v nagradni igri

 

Sodelovanje v nagradni igri je možno na dva načina:

 1. V obdobju od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022 v trgovinah Tuš opravite nakup vsaj enega izdelka sodelujočih blagovnih znamk Ariel, Lenor, Dash, Jar, Ambipur, Gillette, Old Spice, Head&Shoulders, Pantene, Pampers, Always, Oral-B, Naturella ali Herbal Essences ter pošljete prijavo preko SMS sporočila na številko 6111 z naslednjo vsebino: TUS številka računa.

PRIMER

Prejemnik: 6111

Tekst: TUS 1234-123-123456

Ko bo sodelujoča oseba poslala sms sporočilo, kot je navedeno v pravilih, bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

Pozdravljeni, hvala za sodelovanje v nagradni igri. Shranite račun kot dokazilo o nakupu, žrebanje

bo 11. 7. 2022. Za ponovno sodelovanje opravite nov nakup kateregakoli izdelka sodelujočih blagovnih znamk ter pošljite novo številko TUS računa. Pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na www.osvoji-nagrado.si.

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, T2 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav, vendar le z različnimi številkami računov. Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da bo izžreban, poslati organizatorju pred prevzemom nagrade v roku treh dni od prejema sporočila o žrebanju. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen vsaj en izdelek sodelujočih blagovnih znamk Ariel, Lenor, Dash, Jar, Ambipur, Gillette, Old Spice, Head&Shoulders, Pantene, Pampers, Always, Oral-B, Naturella ali Herbal Essences.

 1. V obdobju od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022 izpolnjenemu kuponu za sodelovanje, ki ga dobite v trgovinah Tuš, priložite vaš selfie (fotografijo sebe) ob uporabi vsaj enega izdelka sodelujočih blagovnih znamk in vse skupaj pošljite na: DOMIO d.o.o., TUS, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijete prijave, poslane do 30. 6. 2022, pri čemer velja datum poštnega žiga.

V primeru, da v nagradni igri sodelujete na način, naveden v 2. točki 3. člena, lahko sodelujete le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

S prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 3. člena teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni pogoj za sodelovanje. Udeleženec nosi stroške poslanega SMS sporočila ter po pošti poslanega kupona.

 1. člen – Nagrade

V nagradni igri bomo podelili: 1x darilno kartico Tuš v vrednosti 1.000€ in 100x darilno kartico Tuš v vrednosti 40€.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. Fotografije na promocijskem materialu so simbolične.

 1. člen – Žrebanje nagrad

Nagradno žrebanje bo 11. 7. 2022 v prostorih organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani: www.osvoji-nagrado.si. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil po telefonu ali pošti ter nagrade prijavil pristojnemu davčnemu uradu v Sloveniji.

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po telefonu ali pošti.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec v roku treh dni od prejema poziva posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, letnico rojstva in davčno številko. V kolikor nagrajenec podatkov ne sporoči pravočasno, do nagrade ni upravičen – v tem primeru se nagrada ne podeli.

O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, mobilna številka dobitnika in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča.

 1. člen – Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

 1. člen – Informacije in objave

Organizator nagradne igre bo pravila nagradne igre objavil na www.osvoji-nagrado.si.

Dodatne informacije dobite po telefonu na številki 040 470 331 od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

 1. člen – Obdelava osebnih podatkov

Organizator Domio d.o.o. in izvajalec SMS dela komunikacije 2Mobile d.o.o (pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov) se obvezujeta, da bosta podatke obdelovala in varovala v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov (ZVOP-1, ZEK in GDPR). S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do izpolnitve namena nagradne igre, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in nagrajenih uporabnikov izključno za namene obveščanja o tej nagradni igri. Nagradna igra traja od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022. Organizator bo podatke sodelujočih uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre; izvedbo žrebanja, obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja ter objave nagrajencev na spletnih straneh www.tus.si in www.osvoji-nagrado.si. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Domio d.o.o.,

Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana in se na podlagi tega zaveda, da ne more sodelovati v nagradni igri. Zahteva za izbris podatkov in preklic soglasja se ne navezuje na obdelavo podatkov pred poslano zahtevo. Organizator se zaveže izbrisati osebne podatke iz svojih evidenc v roku 30 dni od prejema zahteve.

 1. člen – Splošne določbe

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju pošljejo SMS sporočilo ali kupon s fotografijo skladno s 3. členom teh pravil, splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejema.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 6. 5. 2022

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio