ZADENI »JACKPOT« V BOJU Z UMAZANO POSODO ZADENI »JACKPOT« V BOJU Z UMAZANO POSODO

Jar

ZADENI »JACKPOT« V BOJU Z UMAZANO POSODO

NAGRAJENCI DRUGEGA NAGRADNEGA ŽREBANJA (19. 4. 2021):

1x 500 € darilna kartica

 1. Jasmina Jasiković

5x 100 € darilna kartica

 1. David Grim
 2. Darja Zdovc
 3. Teja Zakrajšek
 4. Mira Derganc
 5. Ota Oberstar

50x 40 € darilna kartica

 1. Maja Kovačič
 2. Anja Ložar
 3. Klementina Pristovnik
 4. Irena Duh
 5. Taja Korimšek
 6. Marko Mršnik
 7. Aleksandra Novak
 8. Miran Levičnik
 9. Ajda Pustinek
 10. Lang Zdenka
 11. Eva Kink ŽErjav
 12. Maja Culiberg
 13. Brigita Horvat
 14. Herbert Sghmdba
 15. Andrejas Fruk
 16. Urška Breznik
 17. Marko Vtič Rus
 18. Irena Ferk
 19. Klemen Tekavec
 20. Goran Pejić
 21. Domen Hedžet
 22. Milovan ĐUrić
 23. Boris Remic
 24. Nika Radić
 25. Natalija Forneci
 26. Vlado Ošep
 27. Peter Bruner
 28. Brigita Centrih
 29. Franc ŽUra
 30. Andreja ŠTefula
 31. Vesna Milonik
 32. Mladen Vuckovic
 33. Jure ŽUraj
 34. Ljudmila Miško
 35. Jože Babnik
 36. Vesna Zakrajšek
 37. Branko Podbršček
 38. Barbara Bogovič
 39. Nejc Zabukovec
 40. Tjaša ŠImec
 41. Mira Bosnić
 42. Lidija Bezjak
 43. Tomaž Robar
 44. Maja Motaln
 45. Bernarda Grum
 46. David Čuš
 47. Anja Kraševec
 48. Darja Kragelj
 49. Maja Fišer
 50. Marjan Lenarčič

 

NAGRAJENCI PRVEGA NAGRADNEGA ŽREBANJA (18. 3. 2021):

1x 500 € darilna kartica

 1. Polonca Virant

5x 100 € darilna kartica

 1. Irena Novak
 2. Cirila Žagar
 3. Marinka Bruner
 4. Domen Makuc
 5. Asja Čorović

50x 40 € darilna kartica

 1. Almedin Ljevaković
 2. Martina Smole
 3. Renata Osolnik
 4. Simona Zore
 5. Barbara Urbas
 6. Demitrij Gospodarič
 7. Breda Banfi
 8. Jožica Albinini
 9. Klavdija Began
 10. Darko Vek
 11. Jasna Kac
 12. Tjaša Keršmanec
 13. Stefan Drobnjakovic
 14. Simon Klavs
 15. Marija Časar
 16. Denitsa Blagoeva
 17. Katja Fabjan
 18. Anica Planinšek
 19. Žan Pregelj
 20. Anita Vrtačnik
 21. Ljiljana Semler
 22. Janko Krušič
 23. Ksenija Fabec
 24. Branka Žagar
 25. Staš Svetec
 26. Darja Lovšin
 27. Vesna Krivec
 28. Stane Grum
 29. Janez Pezdir
 30. Anja Majcenič
 31. Vida Nebec
 32. Maja Funa
 33. Jožica Golež
 34. Erika Perhaj
 35. Terezija Zorko
 36. Tatjana Vurcer
 37. Saša Stopar
 38. Renata Bosilj
 39. Marjan Košec
 40. Marjana Poharnik
 41. Florijan Funa
 42. Klavdija Arnuš
 43. Grega Oblak
 44. Mateja Hodžić
 45. Nives Sorec
 46. Štefan Habe
 47. Štefka Humljan
 48. Andraž Šurla
 49. Tadeja Kolmanič
 50. Natalija Stanko Henzlin

 

Seznam nagrajencev, ki so prejeli JAR izdelke >>

 

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE “ZADENI »JACKPOT« V BOJU Z UMAZANO POSODO”

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovnih znamk podjetja P&G. Podjetje Orbico (distributer izdelkov P&G) kot so-organizator nagradne igre zagotovi nagrade, organizator pa izvede nagradno igro in skupaj s so-organizatorjem poskrbi za izvedbo žrebanja.

2. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovnih znamk so-organizatorja, promocija blagovne znamke Jar ter posredno pospeševanje prodaje.

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 18. 2. 2021 do vključno 15. 4. 2021 preko spletne strani www.osvoji-nagrado.si. Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradna igra komunicira in oglašuje tudi na materialih na prodajnih mestih in v drugih medijih.

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:

a) Ob nakupu kateregakoli izdelka Jar v trgovinah Mercator, Spar, Tuš, Jager, Kea ali Leclerc tako, da v obrazec na spletni strani osvoji-nagrado.sisodelujoči vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre.

Poleg številke računa sodelujoči v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov) ter izbere trgovino, kjer je kupil Jar. Kot dokazilo nakupa prek obrazca naloži tudi fotografijo ali skenirano kopijo računa. Sodelujoči, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

b) Brez nakupa, tako da sodelujoči na spletni strani osvoji-nagrado.si zavrti kolo sreče. Če se kolo sreče ustavi na polju JARPOT ima sodelujoči pravico sodelovati v nagradni igri brez nakupa. V obrazec nagradne igre mora vpisati osebne podatke (ime, priimek, e-naslov) ter izbrati trgovino, v kateri želi koristiti nagrado. Upoštevani bodo vsi obrazci, oddani do vključno 15. 4. 2021.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Vsi sodelujoči (z nakupom ali brez), ki obrazec nagradne igre oddajo do vključno 17. 3. 2021, sodelujejo tudi v vmesnem nagradnem žrebanju za prvi sklop nagrad. Več o tem v 7. členu: izbor nagrajencev.

Omejitve sodelovanja:

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta,
 • strošek prenosa podatkov z interneta.


4. člen: KOLO SREČE

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si.

Poleg v prejšnjem členu navedene možnosti sodelovanja v nagradnem žrebanju, lahko sodelujoči z vrtenjem kolesa sreče prejme tudi takojšnje praktične nagrade.

Če se kolo sreče ustavi na polju JAR PENA, prejme sodelujoči testno pakiranje izdelka Jar Instant Foam. V obrazec vpiše svoje podatke in naslov, na katerega želi prejeti nagrado. Nagrade so na voljo do razdelitve zalog 100 izdelkov Jar Instant Foam. Vsak sodelujoči je opravičen le do ene nagrade, tudi, če se je kolo sreče na polju JAR PENA ustavilo večkrat.

Če se kolo sreče ustavi na polju JAR KAPSULE, prejme sodelujoči testno pakiranje izdelka Jar Platinum Plus. V obrazec vpiše svoje podatke in naslov, na katerega želi prejeti nagrado. Nagrade so na voljo do razdelitve zalog 100 izdelkov Jar Platinum Plus. Vsak sodelujoči je opravičen le do ene nagrade, tudi, če se je kolo sreče na polju JAR KAPSULE ustavilo večkrat.

Sodelujoči lahko kolo sreče zavrti trikrat. Če se v treh poskusih kolo sreče ne ustavi na enem od dobitnih polj, si lahko sodelujoči z deljenjem nagradne igre na omrežju Facebook zagotovi še dodatne tri poskuse.

5. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@osvoji-nagrado.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.

6. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

 • 2x 500 €
 • 10x 100 €
 • 100x 40 €

Nagradni sklad se razdeli na dva enaka sklopa nagrad. Vsak sklop nagrad obsega: 1x 500 €, 5x 100 € in 50x 40 €. Prvi sklop nagrad se podeli v prvem nagradnem žrebanju 18. 3. 2021, drugi sklop nagrad pa v finalnem žrebanju 19. 4. 2021. Nagrade se podelijo na darilnih karticah ali darilnih bonih izbrane trgovine, ki sodeluje v promocijski akciji. Sodelujoči pri prijavi v nagradno igro izbere, v kateri trgovini želi koristiti nagrado. Izbere lahko med trgovinami Mercator, Spar, Tuš, Jager, Kea in Leclerc. Izbira v obrazcu nagradne igre je dokončna, kasnejše zamenjave izbrane trgovine niso mogoče.

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

7. člen: IZBOR NAGRAJENCEV

V času nagradne igre se izvedeta dve nagradni žrebanji. V vsakem žrebanju se podeli skupno 56 nagrad po naboru iz 6. člena tega pravilnika. Skupno se v nagradni igri podeli 112 nagrad.

Prvo nagradno žrebanje bo potekalo 18. 3. 2021. V to žrebanje so vključeni vsi sodelujoči v nagradni igri, ki so obrazec uspešno oddali od 18. 2. 2021 do 17. 3. 2021.

Drugo, finalno nagradno žrebanje bo potekalo 19. 4. 2021. V to žrebanje so vključeni vsi sodelujoči v nagradni igri, ki so obrazec uspešno oddali od 18. 2. 2021 do 15. 4. 2021. Pri tem se iz nagradnega žrebanja izločijo vsi sodelujoči, ki so bili izžrebani v prvem nagradnem žrebanju.

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

Vsa žrebanja bodo potekala na sedežu organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

8. člen: OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja in so-organizatorja, na njunih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

9. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam.

Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 2. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

10. člen: SPLOŠNO O NAGRADAH

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.).

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade.

11. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in so-organizator bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: POŠLJI in strinjanjem s splošnimi pogoji nagradne igre.

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:

“Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da podjetje Orbico moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@osvoji-nagrado.si ali po pošti na Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana. Nagradna igra traja od 18. 2. do 15. 4. 2021.”

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad
 • objavo nagrajencev na spletni strani nagradne igre

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov podjetja Orbico in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te nagradne igre.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Sodelujoči je seznanjen, da:

 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke
 • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov
 • lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre
 • lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov
 • lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
 • lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov

Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova info@osvoji-nagrado.si ali na naslovu Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

12. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani nagradne igre.

13. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

14. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@osvoji-nagrado.si.

Ljubljana, 17. 2. 2021

AV studio, d. o. o.

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio