Piknik brez packakarije Piknik brez packakarije

PAMPERS PANTS

Piknik brez packakarije

NAGRAJENCI

Nagradne igre “piknik brez packarije”

 

Nagrada Piknik odeja Pampers

Mojca Kržič
Marjanca Nanut
Špela Kozlevčar
Nika Hočevar
Miha Polajnar
Nives Kim Mihalinec
Vesna Jager
Helena Pevec
Nika Žagar
Laura Vajs
Mojca Vrabič
Miha Rus
Maša Haramija
Dragica Janežič
Sara Janežič
Matjaž Krkač
Tjaša Cestnik
Mateja Pipuš
Eva Omerza
Sara Gavran
Primoz Lopic
Mirjana Rodosek
Teja Buh
Katarina Majšler
Sandra Bavdek
Dragana Bojic
Barbara Žužek Lackovič
Alenka Gunzek
Danjela Jugovac
Petra Koren
Lucija Česnik
Klavdija Zorko Božič
Marta Umer
Ana Maria Sušnik
Jasmina Kodrič
Tadeja Stanič
Melisa Mekiš
Sandra Žakelj
Špela Kočevar
Merima Pandur
Fahreta Saletović
Matejka Zelenc
Halida Mešić
Nika Štukelj
Tina Verč
Maruša Kuštrin
Slavica Beribak
Rok Lampret
Fanika Turk
Katja Pustatičnik
Renata Simić
Matevž Bošnak
Sani Rus
Teja Leban
Marjetka Bradač
Primož Kozlevčar
Mateja
Vesna Kogoj
Simona Hrovat
Tanja Sulič
Mersad Smajlović
Špela Trušnovec
Bojana Bučar
Vesna Matko
Suzana Rožanec
Muamera Kadric
Zala Ramšak
Manuela Majhenič
Sandra Dostanić
Valerija Kmetič
Sandra Videmšek
Monika Meško
Kristina Lah
Alisa Flisar
Ana Jošt
Danaja Štempihar
Nena Ratko
Barbara Šiplič
Marija Bukovšek
Vanja
Boris Majcen
Anja Vidrih
Elizabeta Jankovska Jovanovski
Sandra Tašner
Urška Mesarič
Nataša Pekolj
Iris Kuharič
Yoana Ilieva
Urška Vrečič
Miran Lackovič
Tjaša Zewell
Mojca Kert
Mateja Knavs
Tursunovic Erna
Marija Podgoršek
Aleksandra Dungevski
Blanka Šiško Lampret
Sara Bašelj
Natasa Kocjancic
Vladimir Petković
Nastja Trol
Marija Hristovska
Anja Samsa
Štefan Matjašič
Nataša Klopčič
Teja Čas Slak
Anja Čegovnik
Janja Petkovšek
Mateja Šuštar
Vida Medved
Aleksandra Rusjan
Adrijana Kenda
Nati Brdnik
Frančiška Toni
Stanislav Čebron
Karmen Cestnik
Meri Jansa
Mojca Jamnisek
Tadej Koželj
Maruša Smukavec
Lucija Kadunc Polajnar
Alenka Jager
Tjaša Potočnik
Saša Gajer
Urška Brožič
Simon Jurjavčič
Maja Kožuh
Tatjana Traunšek
Branka Arzenšek
Anja Rajbar
Branka Špilak
Mateja Hvala
Nina Rozencvet
Jožica Lampret Kozlevčar
Nastija Rajh
Saša Marenk
Sandra Miljević
Barbara Ankerst
Barbara Romih
Ana Zidar
Lucija Mori
Patricija Krt
Grega Baliž
Daniel Bezjak
Jasna Golob
Vesna Brezar
Jasmina Kos
Danijela Juvan
Matic Juvan
Špela Prešeren
Anika Juvan
Manca Juvan
Marko Kmetič
Pavla Kmetič
Franc Markun
Rozalija Jagodic
Janez Jagodic
Dragica Markun
Tomaž Markun
Špela Markun
Helena Juvan
Mateja Novak
Tara Lakovič
Lea Fakin
Petra Novak
Ksenija Lakovič
Nika Lakovič
Tina Lakovič
Drago Ulčnik
Valerija Jakolič
Matej Rojec
Petra Hudmal Babnik
Jožef Babnik
Todorov Lenka
Mateja Kokot
Klavdija Colarič
Zvonko Virant
Helena Golobič
Katja Maršič
Snjezana Zalokar
Olga Valenko
Matej Šircelj
Bernarda Lipovšek
Maša Koštomaj
Alenka Puš
Katarina Svenšek
Sara Urbanija
Monika Novak
Marija Gjerek
Tadej Urlep
Miran Harc
Mersad Halilović
Daniela Elbert
Renata Osolnik

 


 

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE

“PIKNIK BREZ PACKAKARIJE”

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovne znamke Pampers. Podjetje Orbico (distributer izdelkov Pampers) kot so-organizator nagradne igre zagotovi nagrade, organizator pa izvede nagradno igro in skupaj s so-organizatorjem poskrbi za izvedbo žrebanja.

2. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovne znamke Pampers ter posredno pospeševanje prodaje.

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 4. 5. 2022 do vključno 4. 6. 2022 prek spletne strani www.osvoji-nagrado.si. Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradna igra komunicira in oglašuje tudi na materialih na prodajnih mestih in v drugih medijih.

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:

a) Ob hkratnem nakupu katerihkoli plenic in robčkov Pampers v trgovinah Spar ali Interspar tako, da v obrazec na spletni strani osvoji-nagrado.si sodelujoči vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 4. 5. in 4. 6. 2022.

Poleg številke računa sodelujoči v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov, naslov za pošiljanje nagrade). Sodelujoči, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

b) Brez nakupa, tako da sodelujoči na spletni strani osvoji-nagrado.si napiše spis z naslovom »Moj najlepši piknik«. Spis mora biti dolg vsaj 1.500 znakov (s presledki). V obrazec vpiše še osebne podatke (ime, priimek, e-naslov, naslov za pošiljanje nagrade). V nagradno žrebanje bodo vključeni vsi spisi, prejeti do vključno 4. 6. 2022.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Omejitve sodelovanja:

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

– strošek dostopa do interneta,

– strošek prenosa podatkov z interneta.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si.

4. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@osvoji-nagrado.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.

5. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

 • 500x piknik odeja Pampers (vrednost nagrade: 15 €)

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad, tudi če je izžreban dvakrat ali večkrat. V primeru, da je nagrajenec ponovno izžreban, se žrebanje ponovi.

6. člen: IZBOR NAGRAJENCEV

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje 13. 6. 2022 na sedežu organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

7. člen: OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja in so-organizatorja, na njunih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

8. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Nagrada se nagrajencu pošlje po pošti na poštni naslov, ki ga je navedel v obrazcu nagradne igre. V kolikor nagrajenec na navedenem naslovu nagrade ne prevzame, v obrazcu navede napačen ali nepopoln naslov oziroma na navedenem naslovu iz kakršnega koli razloga nagrade ne more/ne želi prevzeti, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. S tem se nagrajenec odpove nagradi. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Posamična nagrada ne presega vrednosti 42 €, zato ni predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Za nagrado ni treba plačati akontacije dohodnine, prav tako je nagrajencu ni treba prijaviti v davčno osnovo za tekoče davčno leto.

9. člen: SPLOŠNO O NAGRADAH

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.).

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade.

10. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in so-organizator bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: POŠLJI in strinjanjem s splošnimi pogoji nagradne igre.

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:

“Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da podjetje Orbico moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@osvoji-nagrado.si ali po pošti na Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana. Nagradna igra traja od 4. 5. do 4. 6. 2022.”

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad
 • objavo nagrajencev na spletni strani nagradne igre
 • pošiljanje nagrad

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Za namen pošiljanja nagrad bo do seznama nagrajencev dostopalo tudi podjetje Acron, d.o.o. (dobavitelj nagrad).

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov podjetja Orbico in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te nagradne igre.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Sodelujoči je seznanjen, da:

 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke
 • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov
 • lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre
 • lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov
 • lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
 • lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov

Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova info@osvoji-nagrado.si ali na naslovu Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

11. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani nagradne igre.

12. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

13. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@osvoji-nagrado.si.

Ljubljana, 3. 5. 2022

AV studio, d. o. o.

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio