PAMPERS NAGRAJUJE PAMPERS NAGRAJUJE

Pampers

PAMPERS NAGRAJUJE

KATARINA BORSE
MATEJA HVALA
TOMAŽ GRAČNAR
NIKOLA GOJŠINA
ANJA KOZLOVIČ
BLANKA ŠIŠKO LAMPRET
VERA ŽIBERT
DENIS NUHANOVIĆ
SANDRA MILJEVIĆ
URŠA KAC
TJAŠA ČRNKO
GORDANA ŠLJIVO
MARTINA ŽEMLIČ
SUZANA LAPOŠI
URŠKA VREČIČ
ELA ŠTERN
MARTINA URBANC
BARBARA VILFAN
BORUT ŽNIDARŠIČ
ANJA GORJANC JEMEK
KAJA PAVLIN
LEA FAKIN
ATTILA BORDAS
SAŠA OGRINC
LJUBICA HROVAT MORROSINI
TEJA ČAS SLAK
VALERIJA SIMONČIČ PLANTAN
DAVID PLANTAN
TJAŠA BELE
INGRID FRANKO UHERNIK
PETRA GRMEK
NATALIE ŠERUGA
NINA FIDERIH
ANEA NANUT
METKA ISTENIČ
NINA KOCJAN
ŠPELA KRIŽNAR
IVA ŠTRAJHAR
NINA SKALE BERKEŠ
NEŽA UŠENIČNIK
JANJA CEKUTA
OLGA VELENKO
BERNARDKA VALENKO
PETRA GREGORIČ
NINA PIKL
LUCIJA KADUNC
SANJA GORIČAN
ANJA SAMSA
MOJCA HUMLJAN
MARTINA GRAUDA LINDIČ
KLAVDIJA ZORKO BOŽIČ
MAJA KOS
SIMONA KOČEVAR
ANGELA NAKOVA GOLCHEVKI
TEODORA NAKOVA RIZOV
INGRID MAROLT
JERNEJA VAZZAZ
ARNELA JUNUZOVIĆ
ALENKA GUNZEK
VESNA RAMOVŠ
MATJAŽ PAPEŽ
SAŠA GAJER
ALJA ŽNIDARIČ
DRAGI DUNGEVSKI
TOMAŽ VALENTINČIČ
KARIN ČERMELJ
JOŽICA LAMPRET KOZLEVČAR
ANAMARIE BUČAR
ERIKA PERHAJ
ANJA SAGADIN
NINA ČEBRON
JAKA SUŠNIK
KLEMENTINA KOLOŠA
MOJCA JAMNIŠEK
MAJA ŠMITEK
ROMANA PVETERSKI
ŠPELA CAPL
MANUELA MAJHENIČ
ALEKS TUŠEK
ALEKSANDRA LOZINŠEK
ANITA GRANDA
ANJA BENČEK
ANJA KLANČAR
BARBARA NOVAK MILAVEC
BARBARA TUŠEK
BORIS MAJCEN
BOŠTJAN JAKOLIČ
CVETO STEVANOVIČ
DANAJA GRANDA
DANICA SINIČ
DANIELA ELBERT
DANIJELA JUVAN
EVA LUČAR
FRANC KOZLEVČAR
HELENA JUVAN
JANA JEVNIKAR LAMPRET
JERNEJ OSOLNIK
JOŽE LAMPRET
KAJA MAJCEN
KATJA OSOLNIK
KSENIJA LAKOVIČ
LEOPOLD ŠIŠKO
LUCIJA STEVANOVIČ
MARKO KMETIČ
MATEJA KOKOT
MATEJKA MAJCEN
MATJAŽ BREČAR
MIHAELA KOTNIK
MIRAN HARC
NEBOJŠA STEVANOVIČ
NIKA LAKOVIČ
OLGA KOZLEVČAR
OLGA VALENKO
PAVLA KMETIČ
PRIMOŽ KOZLEVČAR
ROK LAMPRET
SILVA ŠIŠKO
SILVO KATELIC
TADEJA LAMPRET KASTELIC
TINA LAKOVIČ
TINA STRNAD

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

PAMPERS

 V TRGOVINAH SPAR, INTERSPAR in v SPAR PARTNER OD 12. 5. DO 12. 6. 2021

 

 1. člen – Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje DOMIO d.o.o., Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI24922234 (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov nagradne igre. Pravila nagradne igre bodo objavljena na www.osvoji-nagrado.si.

 

Nagradna igra poteka od 12. 5. 2021 do vključno 12. 6. 2021 do 24.00 ure v trgovinah Spar, Interspar in Spar partner.

V imenu in za račun Organizatorja je izvajalec SMS dela komunikacije 2Mobile d.o.o, Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana.  Izvajalec SMS dela komunikacije zbranih osebnih podatkov ne bo obdeloval. Za morebitno nedelovanje SMS dela komunikacije naj se udeleženec obrne na ponudnika storitve (2Mobile, d.o.o.).

 

 1. člen – Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

 

 1. člen – Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je možno na dva načina:

 1. V obdobju od 12. 5. 2021 do 12. 6. 2021 v trgovinah Spar, Interspar in Spar partner opravite nakup katerihkoli pleničk Pampers in katerihkoli robčkov Pampers hkrati ter pošljete prijavo preko SMS sporočila na številko 6111 z naslednjo vsebino: SPAR številka računa.

PRIMER

Prejemnik: 6111

Tekst: SPAR 1234-123-123456

Ko bo sodelujoča oseba poslala sms sporočilo, kot je navedeno v pravilih, bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

Pozdravljeni, hvala za sodelovanje v nagradni igri. Shranite račun kot dokazilo o nakupu, žrebanje

bo 16. 6. 2021. Za ponovno sodelovanje opravite nov nakup katerihkoli pleničk Pampers in katerihkoli robčkov Pampers hkrati ter pošljite novo številko SPAR računa. Pravila sodelovanja v nagradni igri so

objavljena na www.osvoji-nagrado.si.

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, T2 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav, vendar le z različnimi številkami računov. Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da bo izžreban, poslati organizatorju pred prevzemom nagrade v roku treh dni od prejema sporočila o žrebanju. Iz računa mora biti razvidno, da so bile kupljene katerekoli pleničke Pampers in katerikoli robčki Pampers hkrati.

 1. V obdobju od 12. 5. 2021 do 12. 6. 2021 izpolnjenemu kuponu za sodelovanje, ki ga dobite v trgovinah Spar, Interspar in Spar partner, priložite vaš selfie (fotografijo sebe) ob previjanju dojenčka in vse skupaj pošljite na: DOMIO d.o.o., SPAR, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijete prijave, poslane do 12. 6. 2021, pri čemer velja datum poštnega žiga.

V primeru, da v nagradni igri sodelujete na način, naveden v 2. točki 3. člena, lahko sodelujete le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 3. člena teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni pogoj za sodelovanje. Udeleženec nosi stroške poslanega SMS sporočila ter po pošti poslanega kupona.

 

 1. člen – Nagrade

V nagradni igri bomo podelili: 500x premium potovalno torbo Reisenthel allrounder M kids.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. Fotografije na promocijskem materialu so simbolične.

 

 1. člen – Žrebanje nagrad

Nagradno žrebanje bo 16. 6. 2021 v prostorih organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil po telefonu ali pošti ter nagrade prijavil pristojnemu davčnemu uradu v Sloveniji.

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po telefonu ali pošti.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec v roku treh dni od prejema poziva posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, letnico rojstva in davčno številko. V kolikor nagrajenec podatkov ne sporoči pravočasno, do nagrade ni upravičen.

O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, mobilna številka dobitnika in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča.

 

 1. člen – Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

 

 1. člen – Informacije in objave

Organizator nagradne igre bo pravila nagradne igre objavil na www.osvoji-nagrado.si.

Dodatne informacije dobite po telefonu na številki 040 470 331 od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

 

 1. člen – Obdelava osebnih podatkov

Organizator Domio d.o.o. in izvajalec SMS dela komunikacije 2Mobile d.o.o (pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov) se obvezujeta, da bosta podatke obdelovala in varovala v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov (ZVOP-1, ZEK in GDPR). S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do izpolnitve namena nagradne igre, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in nagrajenih uporabnikov izključno za namene obveščanja o tej nagradni igri. Nagradna igra traja od 10. 3. 2021 do 10. 4. 2021. Organizator bo podatke sodelujočih uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre; izvedbo žrebanja, obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja ter objave nagrajencev na spletni strani www.osvoji-nagrado.si. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Domio d.o.o.,

Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana in se na podlagi tega zaveda, da ne more sodelovati v nagradni igri. Zahteva za izbris podatkov in preklic soglasja se ne navezuje na obdelavo podatkov pred poslano zahtevo. Organizator se zaveže izbrisati osebne podatke iz svojih evidenc v roku 30 dni od prejema zahteve.

 

 1. člen – Splošne določbe

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju pošljejo SMS sporočilo ali kupon s fotografijo skladno s 3. členom teh pravil, splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejema.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 20. 4. 2021

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio