PAMPERS NAGRAJUJE ZVESTOBO PAMPERS NAGRAJUJE ZVESTOBO

Pampers

PAMPERS NAGRAJUJE ZVESTOBO

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V AKTIVNOSTI

PAMPERS NAGRAJUJE ZVESTOBO

v trgovinah in drogerijah Tuš ter spletni drogeriji Tuš

3. 5. do 31. 5. 2021

 

  1. člen – Organizator aktivnosti

Organizator aktivnosti je podjetje DOMIO d.o.o., Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI24922234 (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov aktivnosti. Pravila aktivnosti bodo objavljena na www.osvoji-nagrado.si.

Aktivnost poteka od 3. 5. 2021 do vključno 31. 5. 2021 do 24.00 ure v trgovinah in drogerijah Tuš ter spletni drogeriji Tuš.

 

  1. člen – Osebe, ki lahko sodelujejo v aktivnosti

Aktivnost je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v aktivnosti ne morejo sodelovati. V aktivnosti lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje . Šteje se, da s samim sodelovanjem v aktivnosti sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z njo, sprejema pravila aktivnosti in se z njimi strinja.  V aktivnosti ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja aktivnosti ali njihovi ožji družinski člani.

V primeru, da v aktivnosti sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe veljavno le pod pogojem, da osebo v aktivnosti zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

 

  1. člen – Način sodelovanja v aktivnosti

Za sodelovanje v aktivnosti in pridobitev darila je potrebno v obdobju od 3. 5. 2021 do 31. 5. 2021 v trgovinah in drogerijah Tuš ter spletni drogeriji Tuš zbirati nakupe katerihkoli izdelkov Pampers v skupni vrednosti 110€.

Vsak udeleženec lahko v aktivnosti sodeluje z neomejenim številom nakupov izdelkov Pampers. Za vsakih 110€ zbranih računov pridobi pravico do nagrade.

Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vsak udeleženec, ki bo v aktivnosti sodeloval, mora originalni račun ali več računov, kot dokaz o nakupu katerihkoli izdelkov Pampers  ter čitljivo zapisane osebne podatke (ime, priimek in naslov) poslati organizatorju na naslov:

DOMIO d.o.o., TUŠ PAMPERS, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana. Upoštevani bodo prejeti računi, poslani do 4. 6. 2021, pri čemer velja datum poštnega žiga.

S prijavo k  aktivnosti sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili in se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila aktivnosti.

 

  1. člen – Darilo

V aktivnosti bomo podelili darilo: pametni kuža Fisher Price.

Darila ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo darilo. Fotografije na promocijskem materialu so simbolične.

 

  1. člen – Pošiljanje daril

Darila bomo pošiljali po pošti ali kurirski službi v dveh delih in sicer:

  • za račun/e, prejete do 17. 5. 2021 bomo darila poslali do 25. 5. 2021.
  • za račun/e, prejete po 17. 5. 2021 bomo darila poslali do 15. 6. 2021.

Poštnino krije organizator.

Stroške prevzema darila ali morebitne stroške prevoza za prevzem darila nosi nagrajenec sam.

 

  1. člen – Informacije in objave

Organizator aktivnosti bo pravila objavil na www.osvoji-nagrado.si.

Dodatne informacije dobite po telefonu na številki 040 470 331 od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

 

  1. člen – Obdelava osebnih podatkov

Organizator Domio d.o.o. se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov (ZVOP-1, ZEK in GDPR). S sodelovanjem v aktivnosti sodelujoči Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do izpolnitve namena aktivnosti, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih izključno za namene obveščanja o tej aktivnosti. Aktivnost traja od 3. 5. 2021 do 31. 5. 2021. Organizator bo podatke sodelujočih uporabljal izključno za namene izvedbe aktivnosti; pošiljanje nagrade in obveščanje o morebitnih nepravilno poslanih podatkih. Za objavo navedenih podatkov organizator sodelujočim ni dolžan ničesar plačati.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. Sodelujoči v aktivnosti lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Domio d.o.o.,

Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana in se na podlagi tega zaveda, da ne more sodelovati v aktivnosti. Zahteva za izbris podatkov in preklic soglasja se ne navezuje na obdelavo podatkov pred poslano zahtevo. Organizator se zaveže izbrisati osebne podatke iz svojih evidenc v roku 30 dni od prejema zahteve.

 

  1. člen – Splošne določbe

Sodelujoči v aktivnosti s tem, ko organizatorju pošljejo račun ali več računov skladno s 3. členom teh pravil, splošne pogoje aktivnosti avtomatsko sprejema.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to aktivnost prekine ali odpove.

Po poteku 30 dni od zaključka aktivnosti organizator ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z aktivnostjo.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v aktivnosti je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 21. 4. 2021

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio