<small>SVETOVNI DAN USTNEGA ZDRAVJA</small> <small>SVETOVNI DAN USTNEGA ZDRAVJA</small>

ORAL-B

SVETOVNI DAN USTNEGA ZDRAVJA

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V AKTIVNOSTI

ORAL-B in Equa

od 18. 3. 2024 do 24. 3. 2024

1. člen – Organizator aktivnosti

Organizator aktivnosti je podjetje DOMIO d.o.o., Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI24922234 (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov aktivnosti. Pravila aktivnosti bodo objavljena na www.osvoji-nagrado.si.

Aktivnost poteka od 18. 3. 2024 do vključno 24. 3. 2024 do 24.00 ure v

2. člen – Osebe, ki lahko sodelujejo v aktivnosti

Aktivnost je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v aktivnosti ne morejo sodelovati. V aktivnosti lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje. Šteje se, da s samim sodelovanjem v aktivnosti sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z njo, sprejema pravila aktivnosti in se z njimi strinja.  V aktivnosti ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja aktivnosti ali njihovi ožji družinski člani.

V primeru, da v aktivnosti sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe veljavno le pod pogojem, da osebo v aktivnosti zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

3. člen – Način sodelovanja v aktivnosti

Za pridobitev darila je potrebno v obdobju od 18. 3. 2024 do 24. 3. 2024  kupiti hkrati katerekoli izdelke Oral-B v skupni vrednosti najmanj 45€. Veljajo nakupi opravljeni v katerikoli trgovini v Sloveniji (spletni ali fizični) z izjemo spletne trgovine Mimovrste.

Vsak udeleženec lahko v aktivnosti sodeluje z neomejenim številom nakupov izdelkov Oral-B. Za vsak nakup izdelkov Oral-B v vrednosti najmanj 45€ (velja za hkratni nakup izdelkov na enem računu) pridobite pravico do nagrade.

Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vsak udeleženec, ki bo v aktivnosti sodeloval, mora poslati račun (original ali kopijo) kot dokaz o nakupu katerihkoli izdelkov Oral-B v vrednosti najmanj 45€ ter čitljivo zapisane osebne podatke (telefon, ime in priimek, naslov, pošta in kraj) na naslov organizatorja:  DOMIO d.o.o., Equa Oral-B, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana.

Upoštevani bodo prejeti računi, poslani do 27. 3. 2024, pri čemer velja datum poštnega žiga.

Računi poslani brez zahtevanih osebnih podatkov, ne bodo upoštevani.

S prijavo k  aktivnosti sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili in se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila aktivnosti.

4. člen – Darilo

V aktivnosti bomo podelili darilo:  stekleničko Equa Timeless 600 ml.

Darila ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo darilo. Fotografije na promocijskem materialu so simbolične

5. člen – Pošiljanje daril

Darila bomo pošiljali po pošti ali kurirski službi do 2. 4. 2024. Poštnino krije organizator.

Stroške prevzema darila ali morebitne stroške prevoza za prevzem darila nosi nagrajenec sam.

6. člen – Informacije in objave

Organizator aktivnosti bo pravila objavil na www.osvoji-nagrado.si.

Dodatne informacije dobite po telefonu na številki 040 470 331 od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

7. člen – Obdelava osebnih podatkov

Organizator Domio d.o.o. se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov (ZVOP-1, ZEK in GDPR). S sodelovanjem v aktivnosti sodelujoči Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do izpolnitve namena aktivnosti, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih izključno za namene obveščanja o tej aktivnosti. Aktivnost traja od 18. 3. 2024 do 24. 3. 2024. Organizator bo podatke sodelujočih uporabljal izključno za namene izvedbe aktivnosti; pošiljanje nagrade in obveščanje o morebitnih nepravilno poslanih podatkih. Za objavo navedenih podatkov organizator sodelujočim ni dolžan ničesar plačati.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. Sodelujoči v aktivnosti lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Domio d.o.o.,

Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana in se na podlagi tega zaveda, da ne more sodelovati v aktivnosti. Zahteva za izbris podatkov in preklic soglasja se ne navezuje na obdelavo podatkov pred poslano zahtevo. Organizator se zaveže izbrisati osebne podatke iz svojih evidenc v roku 30 dni od prejema zahteve.

8. člen – Splošne določbe

Sodelujoči v aktivnosti s tem, ko organizatorju pošljejo račun ali več računov skladno s 3. členom teh pravil, splošne pogoje aktivnosti avtomatsko sprejema.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to aktivnost prekine ali odpove.

Po poteku 30 dni od zaključka aktivnosti organizator ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z aktivnostjo.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v aktivnosti je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 15.3.2024

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio