POKAŽI ČUDOVIT NASMEH POKAŽI ČUDOVIT NASMEH

ORAL-B

POKAŽI ČUDOVIT NASMEH

 

Darilo ob vsakem nakupu izdelkov Oral-B

Poskrbi za še lepši nasmeh z nakupom nove električne zobne ščetke Oral-B ter drugih izdelkov Oral-B za še bolj učinkovito ustno higieno. Ob vsakem nakupu nad 45 € te čaka DARILO – kakovostna steklenička EQUA Timeless.

Ustno zdravje igra pomembno vlogo pri ohranjanju celotnega zdravja. Že nekaj minut dnevno, ki jih porabimo za ustno higieno, pripomore k preprečevanju zobne gnilobe in odstranjevanju zobnih oblog, kar zavira nastanek zobnih bolezni ter obenem dviguje samozavest in dobro počutje.

Smej se še bolj sijoče z novo tehnologijo Oral-B

Inovativna magnetna tehnologija električnih zobnih ščetk Oral-B iO podarja zobem vrhunsko nego. Mikrovibracije zobne ščetke še bolje očistijo obloge in sežejo globlje v medzobni prostor kot navadna zobna ščetka. Zagotovi si občutek profesionalnega čiščenja ob vsakem ščetkanju.

Za popolno nego zob, dlesni in celotne ustne votline izberi izdelke Oral-B. Narejeni so po navdihu zobozdravnikov. Učinkoviti, a obenem nežni do zob in dlesni, zagotavljajo vrhunsko čiščenje ob vsaki uporabi.

Kako do nagrade?

Ob hkratnem nakupu izdelkov Oral-B v prodajalnah Big Bang v skupni vrednosti najmanj 45 € prejmeš priročno darilo – stekleničko EQUA Timeless.

Kakovostna steklenička EQUA Timeless

Pošlji račun in prevzemi darilo

Naloži račun, s katerim dokazuješ nakup izdelkov Oral-B v skupni vrednosti vsaj 45 €.  Ne pozabi pripisati vseh zahtevanih osebnih podatkov.

Nakup mora biti opravljen v času od 23. 5. do 23. 6. 2024, prek obrazca pa ga moraš poslati do vključno 30. 6. 2024.

Izpolnite obrazec:

PRAVILA IN POGOJI PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

“Oral-B in Big Bang”

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator promocijske aktivnosti je družba AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator) po naročilu podjetja Orbico d.o.o.. Podjetje Orbico d.o.o. zagotovi nagrade, organizator pa izvede promocijsko aktivnost.

2. člen: NAMEN

Namen promocijske aktivnosti je pospeševanje prodaje blagovne znamke Oral-B ter promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja.

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Promocijska aktivnost prinaša darilo ob nakupu.

Ob nakupu izdelkov Oral-B v skupni vrednosti najmanj 45 € lahko udeleženec prevzame darilo. Nakup izdelkov mora biti opravljen v času od 23. 5. 2024 do vključno 23. 6. 2024 v katerikoli trgovini Big Bang v Sloveniji (fizični ali spletni). Velja samo hkratni nakup izdelkov (na enem računu), seštevanje vrednosti na različnih računih ni mogoče.

Vsak udeleženec lahko sodeluje z neomejenim številom nakupov izdelkov Oral-B. Vsak račun je upravičen do ene nagrade. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan, s strani iste ali druge osebe, se ta (in vsaka nadaljnja) prijava ne upošteva in udeleženec ni upravičen do darila.

Udeleženec mora račun nakupa (original ali kopijo) poslati prek obrazca promocijske aktivnosti na strani www.osvoji-nagrado.si. S tem dokaže nakup. Poleg računa mora za podelitev nagrade izpolniti še svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka).

Račun nakupa v času promocijske aktivnosti lahko udeleženec pošlje najkasneje do 30. 6. 2024, do 23.59. Kasnejše prijave ne bodo upoštevane in darila ne bodo poslana.

Računi poslani brez vseh zahtevanih osebnih podatkov ne bodo upoštevani. S prijavo k  aktivnosti sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili in se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila aktivnosti.

Omejitve sodelovanja:

 • V promocijski aktivnosti ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.
 • V promocijski aktivnosti ne smejo sodelovati osebe, ki nimajo stalnega ali začasnega bivališča v Republiki Sloveniji.
 • V promocijski aktivnosti ne smejo sodelovati osebe, mlajše od 18 let. V primeru sodelovanja mladoletne osebe mora le-to zastopati starš ali zakoniti zastopnik.

Udeleženci sami krijejo vse stroške sodelovanja. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta,
 • strošek prenosa podatkov z interneta
 • stroški morebitnega prevoza za prevzem nagrade.

4. člen: NAGRADE

Sodelujoči, ki bo izpolnil vse pogoje sodelovanja, bo na posredovani naslov prejel darilo: stekleničko Equa Timeless, 600 ml.

Promocijska aktivnost poteka do razdelitve zaloge daril. Vrednost posameznega darila je 26 € z DDV.

V kolikor se kvota daril razdeli pred datumom zaključka promocijske aktivnosti, se le-ta predčasno zaključi. Pritožbe na to niso mogoče. Organizator ne pogojuje nakupa z darilom in prav tako ni dolžan povrniti stroškov nakupa, v kolikor darila niso več na voljo tudi pred iztekom promocijskega obdobja.

Darila ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo darilo. Nagrajenec ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti darila, odprave napak ipd.). Fotografije na promocijskem materialu so simbolične.

5. člen: POŠILJANJE DARIL IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Darila bodo poslana po pošti ali kurirski službi do 10. 7. 2024. Poštnino krije organizator. Stroške prevzema darila ali morebitne stroške prevoza za prevzem darila nosi nagrajenec sam.

Posamično darilo ne presega vrednosti 42 €, zato ni predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Za darilo ni treba plačati akontacije dohodnine, prav tako ga nagrajencu ni treba prijaviti v davčno osnovo za tekoče davčno leto.

6. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani promocijske aktivnosti na www.osvoji-nagrado.si.

7. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave s pritiskom na gumb: POŠLJI in strinjanjem s splošnimi pogoji promocijske aktivnosti.

Splošni pogoji promocijske aktivnosti vključujejo tudi sledečo izjavo:

“Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili promocijske aktivnosti. Dovoljujem, da družba AV Studio d.o.o. moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe promocijske aktivnosti. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@osvoji-nagrado.si ali po pošti na AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje. Aktivnosti traja od 23. 5. do 23. 6. 2024.”

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za pošiljanje daril v sklopu promocijske aktivnosti.

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te aktivnosti bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov organizatorja in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te promocijske aktivnosti.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija). Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Sodelujoči je seznanjen, da:

 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke
 • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov
 • lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te promocijske aktivnosti
 • lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov
 • lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
 • lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov

Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova info@osvoji-nagrado.si ali na naslovu AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

8. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo promocijske aktivnosti rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

9. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev promocijske aktivnosti, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih promocijske aktivnosti bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo promocijska aktivnosti korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove promocijsko aktivnost. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s promocijsko aktivnostjo oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s promocijsko aktivnostjo, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s promocijsko aktivnostjo lahko naslovite na elektronski naslov: info@osvoji-nagrado.si.

Ljubljana, 22. 5. 2024

AV studio, d. o. o.

Nazaj

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio