Jar

NEPREMAGLJIVA MOČ NAGRAJUJE

Pomivalni stroj Electrolux:

 • Alja Bernik
 • Marija Šeme
 • Bernardka Valenko
 • Vlado Marič
 • Mateja Sajovic
 • Cvetka Stopinšek
 • Valerija Kočevar
 • Cirila Žagar
 • Lidija Kaube
 • Gorazd Ojsteršek
 • Ljubka Humar
 • Manuela Dajnko
 • Bojana Markuža
 • Samanta Babnik
 • Neža Clemente

Mesečna zaloga izdelkov Jar:

 • Nives Vehar
 • Romana Kogovšek Vehar
 • Frida Vehar
 • Aljaž Podobnik
 • Tina Kogovšek
 • Jure Jamšek
 • Metka Jamšek
 • Julija Eva Jamšek
 • Paulina Ema Jamšek
 • Meta Jamšek
 • Sandi Kristan
 • Špela Bergant
 • Simona Petek
 • Ambrož Rozman
 • Brigita Horvat
 • Klaudia Lazar
 • Milan Vujanović
 • Katja Lopuh
 • Jurij Kaučič
 • Aleksandar Bosnić
 • Saša Janežič
 • Agneta Orešič
 • Tomaž Krivec
 • Petra Baglama
 • Brigita Nose
 • Ines Dobnik
 • Kristina Lokar
 • Marija Pavlin
 • Sabina Visočnik
 • Drago Gorenc
 • Matjaž Dornik
 • Dragotina Dirnbek
 • Aleksandra Kotnik
 • Eva Kuzmič
 • Jožica Vek
 • Igor Pekolj
 • Matic Janežič
 • Urban Antolin
 • Tara Možina
 • Nives Gregorc
 • Irena Povalej
 • Vesna Zakrajšek
 • Justina Milar
 • Olga Valenko
 • Marija Vavtar Kadunc
 • Karmen Kocpek
 • Marjangorše
 • Benjamin Kokol
 • Ivanka Kovačič
 • Simona Vidmar
 • Ladislava Vajs
 • Martina Smole
 • Anica Zapušek
 • Terezija Zorko
 • Matic Zakrajšek
 • Klavdija Began
 • Aljaž Legvart
 • Šarolta Horvat
 • Gaja Horvat
 • Marinka Poštrak
 • Izidor Počivavšek
 • Tomaž Kolar
 • Anica Jerič
 • Mira Kocjan
 • Tomaž Žigon
 • Domen Gobec
 • Marija Melanšek
 • Janez Luštrek
 • Suzana Potočnik Klasinc
 • Sonja Sešel Guček
 • Ema Valand
 • Peter Breznikar
 • Živa Banfi
 • Breda Banfi
 • Danica Ćućić
 • Andraž Banfi
 • Aida Kaltak
 • Nejc Špehar
 • Bele Pavel
 • Vojko Guček
 • Mojca Razboršek
 • Romana Vusic
 • Janez Jagodic
 • Teja Primožič
 • Darko Jelicic
 • Mateja Pevnik
 • Štefka Humljan
 • Tina Jerkič
 • Romana Černe
 • Nada Grum
 • Cveto Nolimal
 • Marija Pikel
 • Metka Rajh
 • Janja Bak
 • Anže Perko
 • Bernarda Lipovšek
 • Rowena Gričar
 • Urška Pek
 • Martina Jakšič
 • Hermina Tisnikar

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE “JAR NEPREMAGLJIVA MOČ NAGRAJUJE”

 

1. člen

Organizator nagradne igre je AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovnih znamk podjetja P&G. Podjetje Orbico (distributer izdelkov P&G) kot so-organizator nagradne igre zagotovi nagrade, organizator pa izvede nagradno igro in skupaj s so-organizatorjem poskrbi za izvedbo žrebanja.

2. člen

Nagradna igra poteka od 27. 2. do 15. 4. 2019. Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, na materialih v trgovinah in se oglašuje tudi v drugih medijih.

3. člen

Kupec lahko v nagradni igri sodeluje na 2 načina:

Ob nakupu kateregakoli izdelka Jar tako, da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 27. 2. in 15. 4. 2019. Poleg številke računa uporabnik v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Uporabnik, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

Brez nakupa, tako da na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, odgovori na nagradno vprašanje povezano z vsebino nagradne igre. Poleg odgovora mora v obrazec vpisati osebne podatke (ime, priimek, e-naslov). Upoštevani bodo odgovori, ki bodo poslani do vključno 15. 4. 2019.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

4. člen

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

 • 15x pomivalni stroj Electrolux
 • 100x mesečna zaloga izdelkov Jar

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

5. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo 18. 4. 2019 na sedežu organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre.

6. člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, kjer nagradna igra tudi poteka.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. člen

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad (v kolikor, nagrada, ki jo je prejel presega 42,00 EUR). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

8. člen

Organizator AV studio d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. Seznam nagrajencev bo posredoval so-organizatorju, za kateri bo z osebnimi podatki prav tako ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri se strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro pišete na elektronski naslov: info@osvoji-nagrado.si

 

Ljubljana, 27. 2. 2019

AV studio, d. o. o.

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio