NAVLAŽI TUDI NAJBOLJ SUHE LASE NAVLAŽI TUDI NAJBOLJ SUHE LASE

Patene, Head&Shoulders, Herbal Essences, Aussie in Bear Fruits

NAVLAŽI TUDI NAJBOLJ SUHE LASE

NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE

Pantene, Head&Shoulders, Herbal Essences, Aussie in Bear Fruits

V PRODAJALNAH DM IN SPLETNI TRGOVINI DM.SI OD 28. 2. DO 27. 3. 2023

 

nagrada KRTAČA ZA LASE

MAJ KELENC
LILJANA BREZOVAR
VANJA PEULIĆ
TARA ABRAHAM
KLARA LIVK
DAŠA DRUŽOVEC
ANJA BABIČ
VESNA ŽLIČAR

 

nagrada SUŠILNK LAS

BERNARDA KODRIČ
BETKA KORIMŠEK
LIDIJA ILIČ
SABINA PAŠIĆ
NIKOL UKMAR
AJDINA BEGIĆ
EVA IMPERL
MULEJ ZMAGA

 

nagrada RAVNALEC LAS

NINA SENEKOVIČ
KATARINA VIDIC ČOROVIĆ
BARBARA LIVK
KATARINA KOČNIK
REGINA GRUDEN
SAŠA MIŠIĆ
TIMKA A. BARBARIČ
TEREZIJA ZORKO

 

nagrada AVTOMATSKI KODRALNIK LAS

AMINA KRIŽEVAC
FRANC MARKUN
KLARA LIVK
MIA FURLAN
Janika Gregorič
P9981-OS1-29149
MILAN VUJANOVIĆ
LEA MAJCEN

 

nagrada VRTLJIVA KRTAČA ZA LASE

MAŠA ARČON
TJAŠA GERIČ
ASJA ČOROVIĆ
KARMEN VEBER
KATARINA SVENŠEK
ANA KURSON
MATEJA ČASAR
ALEKSANDAR JOVANOV

 


PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Patene, Head&Shoulders, Herbal Essences, Aussie in Bear Fruits

 V PRODAJALNAH DM IN SPLETNI TRGOVINI DM.SI OD 28. 2. DO 27. 3. 2023

 

1. člen – Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje DOMIO d.o.o., Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI24922234 (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov nagradne igre. Pravila nagradne igre bodo objavljena na www.osvoji-nagrado.si.

Nagradna igra poteka od 28. 2. 2023 do vključno 27. 3. 2023 do 24.00 ure v prodajalnah DM in spletni trgovini dm.si

V imenu in za račun Organizatorja je izvajalec SMS dela komunikacije 2Mobile d.o.o, Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana.  Izvajalec SMS dela komunikacije zbranih osebnih podatkov ne bo obdeloval. Za morebitno nedelovanje SMS dela komunikacije naj se udeleženec obrne na ponudnika storitve (2Mobile, d.o.o.).

2. člen – Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

3. člen – Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je možno na dva načina:

  1. V obdobju od 28. 2. 2023 do 27. 3. 2023 prodajalnah DM ali spletni trgovini dm.si opravite nakup katerihkoli dveh izdelkov blagovnih znamk Patene, Head&Shoulders, Herbal Essences, Aussie ali Bear Fruits in pošljete prijavo preko SMS sporočila na številko 6111 z naslednjo vsebino: DM številka računa.

PRIMER

Prejemnik: 6111

Tekst: DM 1234-123-123456

Ko bo sodelujoča oseba poslala sms sporočilo, kot je navedeno v pravilih, bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

Posljite DA ime in priimek za potrditev pogojev na www.osvoji-nagrado.si npr.: DA MARKO NOVAK na stevilko 6111.

Po poslani potrditvi bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

Hvala za sodelovanje v nagradni igri. Shranite racun kot dokazilo o nakupu, zrebanje bo 4. 4. 2023. Za ponovno sodelovanje opravite nov nakup katerihkoli dveh izdelkov Patene, Head&Shoulders, Herbal Essences, Aussie ali Bear Fruits ter posljite novo stevilko DM racuna.

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, T2 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav, vendar le z različnimi številkami računov. Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da bo izžreban, poslati organizatorju pred prevzemom nagrade v roku treh dni od prejema sporočila o žrebanju. Iz računa mora biti razvidno, da je sta bila kupljena vsaj dva izdelka blagovnih znamk Patene, Head&Shoulders, Herbal Essences, Aussie ali Bear Fruits.

  1. V obdobju od 28. 2. 2023 do 27. 3. 2023 pošljite svoje podatke (ime in priimerk, naslov, pošta, kraj, telefonska številka), priložite vaš selfie (fotografijo sebe) ob uporabi izdelkov Patene, Head&Shoulders, Herbal Essences, Aussie ali Bear Fruits in vse skupaj pošljite na: DOMIO d.o.o., DM, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijete prijave, poslane do 28. 3. 2023, pri čemer velja datum poštnega žiga.

V primeru, da v nagradni igri sodelujete na način, naveden v 2. točki 3. člena, lahko sodelujete le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 3. člena teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni pogoj za sodelovanje. Udeleženec nosi stroške poslanega SMS sporočila ter po pošti poslanega kupona.

4. člen – Nagrade

V nagradni igri bomo podelili izdelke BaByliss: 8x krtača za lase,  8x sušilnik las, 8x ravnalec las, 8x avtomatski kodralnik las in 8x vrtljiva krtača  za lase.

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. Fotografije na promocijskem materialu so simbolične.

5. člen – Žrebanje nagrad

Nagradno žrebanje bo 4. 4. 2023 v prostorih organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil po telefonu ali pošti ter nagrade prijavil pristojnemu davčnemu uradu v Sloveniji.

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po telefonu ali pošti.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec v roku treh dni od prejema poziva posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, letnico rojstva in davčno številko. V kolikor nagrajenec podatkov ne sporoči pravočasno, do nagrade ni upravičen.

O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, mobilna številka dobitnika in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča.

6. člen – Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

7. člen – Informacije in objave

Organizator nagradne igre bo pravila nagradne igre objavil na www.osvoji-nagrado.si.

Dodatne informacije dobite po telefonu na številki 040 470 331 od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

8. člen – Obdelava osebnih podatkov

Organizator Domio d.o.o. in izvajalec SMS dela komunikacije 2Mobile d.o.o (pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov) se obvezujeta, da bosta podatke obdelovala in varovala v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov (ZVOP-1, ZEK in GDPR). S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do izpolnitve namena nagradne igre, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in nagrajenih uporabnikov izključno za namene obveščanja o tej nagradni igri. Nagradna igra traja od 28. 2. 2023 do 27. 3. 2023. Organizator bo podatke sodelujočih uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre; izvedbo žrebanja, obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja ter objave nagrajencev na spletni strani www.osvoji-nagrado.si. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Domio d.o.o.,

Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana in se na podlagi tega zaveda, da ne more sodelovati v nagradni igri. Zahteva za izbris podatkov in preklic soglasja se ne navezuje na obdelavo podatkov pred poslano zahtevo. Organizator se zaveže izbrisati osebne podatke iz svojih evidenc v roku 30 dni od prejema zahteve.

9. člen – Splošne določbe

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju pošljejo SMS sporočilo ali fotografijo skladno s 3. členom teh pravil, splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejema.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 20. 2. 2023

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio