BABYLISS BABYLISS

Pantene, Herbal Essences,
Aussie, Head&Shoulders

BABYLISS

NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE

“BABYLISS”
v drogerijah Tuš ter spletni drogeriji Tuš
6. 12. 2023 do 3. 1. 2024

 

nagrada KRTAČA ZA LASE
ŠPELA ZUPANČIČ

nagrada SUŠILNK LAS
OLEKSANDRA KUDRYAVTSEVA
GORICA JEDRINOVIC

nagrada RAVNALEC LAS
SANDI BEZJAK

nagrada VRTLJIVA KRTAČA ZA LASE
MATEJA NOGRASEK

 


PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA

V NAGRADNI IGRI “BABYLISS”

v drogerijah Tuš ter spletni drogeriji Tuš
6. 12.  2023 do 3. 1. 2024

1. člen – Organizator aktivnosti

Organizator nagradne igre je podjetje DOMIO d.o.o., Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI24922234 (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov nagradne igre. Pravila bodo objavljena na www.osvoji-nagrado.si.

Nagradna igra poteka od 6. 12. 2023 do vključno 3. 1. 2024 do 24.00 ure v drogerijah Tuš ter spletni drogeriji Tuš.

2. člen – Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v nagradni igri ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z njo, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

3. člen – Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je možno na dva načina:

  1. V obdobju od 6.12. 2023 do 3. 1. 2024 v drogerijah Tuš ter spletni drogeriji Tuš opravite nakup katerihkoli dveh izdelkov sodelujočih blagovnih znamk Pantene, Herbal Essences, Aussie ali Head&Shoulders ter pošljete prijavo preko SMS sporočila na številko 6111 z naslednjo vsebino: TUS številka računa.

PRIMER

Prejemnik: 6111
Tekst: TUS 1234-123-123456

Ko bo sodelujoča oseba poslala sms sporočilo, kot je navedeno v pravilih, bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

Posljite DA ime in priimek za potrditev pogojev na www.osvoji-nagrado.si npr.:
DA MARKO NOVAK na stevilko 6111.

Po poslani potrditvi bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

Hvala za sodelovanje v nagradni igri. Shranite racun kot dokazilo o nakupu, zrebanje bo 9. 1. 2024. Za ponovno sodelovanje opravite nov nakup vsaj dveh izdelkov sodelujočih blagovnih znamk ter posljite novo stevilko TUS racuna.

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, T2 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav, vendar le z različnimi številkami računov. Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da bo izžreban, poslati organizatorju pred prevzemom nagrade v roku treh dni od prejema sporočila o žrebanju. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen vsaj en izdelek sodelujočih blagovnih znamk Pantene, Herbal Essences, Aussie ali Head&Shoulders.

  1. V obdobju od 6. 12. 2023 do 3. 1. 2024 pošljite vaš selfie (fotografijo sebe) ob uporabi vsaj enega izdelka sodelujočih blagovnih znamk ter vaše podatke (ime, priimek, naslov, pošta, kraj, davčna številka, letnica rojstva in telefonska števila) in vse skupaj pošljite na: DOMIO d.o.o., TUS, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijete prijave, poslane do 4. 1. 2024, pri čemer velja datum poštnega žiga.

V primeru, da v nagradni igri sodelujete na način, naveden v 2. točki 3. člena, lahko sodelujete le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

S prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 3. člena teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni pogoj za sodelovanje. Udeleženec nosi stroške poslanega SMS sporočila ter po pošti poslanega kupona.

4. člen – Darilo

V nagradni igri bomo podelili darila Babyliss:

  • 1x krtača za lase
  • 2x sušilnik las
  • 1x ravnalec las
  • 1x vrtljiva krtača za lase

Darila ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo darilo. Fotografije na promocijskem materialu so simbolične.

5. člen – Žrebanje nagrad

Nagradno žrebanje bo 9. 1. 2024 v prostorih organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani: www.osvoji-nagrado.si. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po telefonu ali pošti.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec v roku treh dni od prejema poziva posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, letnico rojstva, davčno številko ter telefonsko številko. V kolikor nagrajenec podatkov ne sporoči pravočasno, do nagrade ni upravičen – v tem primeru se nagrada ne podeli.

O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, mobilna številka dobitnika in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča.

6. člen – Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

7. člen – Informacije in objave

Organizator nagradne igre bo pravila objavil na www.osvoji-nagrado.si.

Dodatne informacije dobite po telefonu na številki 040 470 331 od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

8. člen – Obdelava osebnih podatkov

Organizator Domio d.o.o. se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov (ZVOP-1, ZEK in GDPR). S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do izpolnitve namena aktivnosti, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih izključno za namene obveščanja o tej nagradni igri. Nagradna igra traja od 6. 12. 2023 do 3. 1. 2024. Organizator bo podatke sodelujočih uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre; pošiljanje nagrade in obveščanje o morebitnih nepravilno poslanih podatkih. Za objavo navedenih podatkov organizator sodelujočim ni dolžan ničesar plačati.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Domio d.o.o.,

Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana in se na podlagi tega zaveda, da ne more sodelovati v nagradni igri. Zahteva za izbris podatkov in preklic soglasja se ne navezuje na obdelavo podatkov pred poslano zahtevo. Organizator se zaveže izbrisati osebne podatke iz svojih evidenc v roku 30 dni od prejema zahteve.

9. člen – Splošne določbe

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju pošljejo prijavo ali več njih skladno s 3. členom teh pravil, splošne pogoje aktivnosti avtomatsko sprejema.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre organizator ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v aktivnosti je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 20. 11. 2023

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio