DRAGA, DANES BOM JAZ! DRAGA, DANES BOM JAZ!

KAPSULE ARIEL, DASH IN JAR

DRAGA, DANES BOM JAZ!

DARILNO KARTICO MERCATOR V VREDNOSTI 40 € PREJMEJO:

Alma Oblak

Amalija Cingesar

Andreja Krištofelc

Anica Zapušek

Anita Kožar

Barbara Bašelj Habjan

Barbara Vilfan

Bernarda Kodrič

Bernarda Nedeljko

Bernarda Valenko

Daniela Elbert

David Kovačič

Dolores Skrt

Dragan Vardič

Elvira Platiše

Eva Pustinek

Gordana Rek

Hedvika Benčina

Helena Juvan

Irena Čušin Benko

Janja Albinini

Janja Lorbek

Jernej Osolnik

Jože Babnik

Jurij Kaučič

Karmen Bončar

Karmen Greifoner

Katarina Krivec

Katarina Lipovšek

Katja Knez

Katja Osolnik

Katja Petrič

Klavdija Began

Klavdija Feguš

Klavdija Novinc

Kristian Hedžet

Ksenija Strašek

Leopoldina Gorše

Lidija Eberl

Lilijana Knez

Liljana Brezovar

Ljubica Uhan

Lucija Česnik

Maja Kovačič

Majda Drežnjak

Marija Mohar

Marijan Koren

Marijana Bezjak

Marina Golob

Marjan Blažek

Marjan Mihelič

Mateja Breščak

Mateja Časar

Mateja Janša

Mateja Novak

Matjaž Metaj

Matjaž Pustinek

Milena Jakše

Miran Harc

Monika Založnik

Natalija Brdnik

Nik Babnik

Nika Čibej

Osolnik Katja

Osolnik Renata

Petra Hudmal Babnik

Polonca Virant

Primož Janc

Sabina Pašić

Sabina Prijatelj

Samanta Babnik

Sandi Bezjak

Simona Madile

Simona Polner

Simona Zupan

Sonja Drobne

Stanka Vrhovec

Špela Markun

Štefka Jurič

Terezija Zorko

Urska Virant

Urška Drofenik

Urška Virant

Valerija Kočevar

Veronika Virant

Vesna Marošek

Vesna Zakrajšek

Vida Glaser

Vlasta Timošek

Žan Erik Elbert

 


 

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE “DRAGA, DANES BOM JAZ!”

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovnih znamk podjetja P&G. Podjetje Orbico (distributer izdelkov P&G) kot so-organizator nagradne igre zagotovi nagrade, organizator pa izvede nagradno igro in skupaj s so-organizatorjem poskrbi za izvedbo žrebanja.

2. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovnih znamk so-organizatorja, promocija blagovnih znamk Ariel, Dash, in Jar ter posredno pospeševanje prodaje.

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 1. 7. 2021 do vključno 15. 8. 2021 preko spletne strani www.osvoji-nagrado.si. Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradna igra komunicira in oglašuje tudi na materialih na prodajnih mestih in v drugih medijih.

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:

Ob nakupu 2 pakiranj katerihkoli kapsul Ariel, Dash ali Jar v trgovinah Mercator ali spletni trgovini Mercator tako, da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si sodelujoči naloži fotografijo računa ter vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 1. 7. in 15. 8. 2021. Poleg številke računa sodelujoči v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov, naslov bivanja).

Brez nakupa, tako da sodelujoči na naslov AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje (s pripisom »nagradna igra Orbico«) pošlje dopis z odgovorom na vprašanje »Zakaj (še) ne uporabljam kapsul Ariel, Dash ali Jar?« v obsegu vsaj 500 znakov s presledki. Poleg odgovora mora v dopis vključiti še naslednje osebne podatke: ime in priimek, e-naslov, naslov prebivališča in telefonsko številko. V nagradni igri sodelujejo vsi dopisi, ki bodo na navedeni naslov prispeli do vključno 16. 8. 2021.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – a le z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Omejitve sodelovanja:

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta,
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si.

4. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@osvoji-nagrado.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.

5. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

 • 100x darilna kartica Mercator v vrednosti 40 €
 • 3.000x komplet ščipalk za obešanje perila

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

6. člen: IZBOR NAGRAJENCEV

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje 23. 8. 2021 na sedežu organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

7. člen: OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja in so-organizatorja, na njunih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

8. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator. Nagrado bo organizator poslal nagrajencu na naslov, ki ga je ob prijavi navedel v obrazcu nagradne igre.

Če se nagrajenec odpove nagradi/ne prevzame poslane nagrade, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

Nagrada ne presega vrednosti, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Zato je nagrajenec ob prevzemu nagrade prost vseh davčnih obveznosti.

9. člen: SPLOŠNO O NAGRADAH

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.).

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade.

10. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in so-organizator bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: POŠLJI in strinjanjem s splošnimi pogoji nagradne igre. Kot osebna privolitev se šteje tudi pošiljanje dopisa za sodelovanje v nagradni igri.

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:

“Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da podjetje Orbico moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@osvoji-nagrado.si ali po pošti na Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana. Nagradna igra traja od 1. 7. do 15. 8. 2021.”

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad
 • objavo nagrajencev na spletni strani nagradne igre

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov podjetja Orbico in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te nagradne igre.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki za namen nagradne igre se 3 mesece po zaključku nagradne igre dokončno izbrišejo.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Sodelujoči je seznanjen, da:

 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke
 • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov
 • lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre
 • lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov
 • lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
 • lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov

Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova info@osvoji-nagrado.si ali na naslovu Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

11. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani nagradne igre.

12. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

13. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@osvoji-nagrado.si.

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio