DARILO ZA BOLJŠE SPANJE DARILO ZA BOLJŠE SPANJE

ALWAYS IN NATURELLA

DARILO ZA BOLJŠE SPANJE

PRAVILNIK PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI »ALWAYS IN NATURELLA«

 

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator promocijske aktivnosti je Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovnih znamk Always in Naturella.

2. člen: NAMEN IN TRAJANJE

Namen promocijske aktivnosti je promocija ter izvajanje trženjskega komuniciranja blagovnih znamk Always in Naturella ter posredno pospeševanje prodaje z nagrajevanjem nakupa. Promocijska aktivnost se komunicira in oglašuje na spletni strani www.osvoji-nagrado.si ter na prodajnih mestih in v drugih medijih.

Promocijska aktivnost traja od 1. 2. 2023 do razdelitve zalog daril oziroma najkasneje do 1. 3. 2023.

3. člen: NAČIN SODELOVANJA

Promocijska aktivnost poteka v trgovinah Spar, Interspar ter franšiznih prodajalnah Spar partner v času od 1. 2. 2023 do 1. 3. 2023. V tem času lahko kupec z nakupom vsaj dveh izdelkov blagovnih znamk Always ali Naturella z računom nakupa prevzame darilo.

Prevzem darila kupec opravi na Informacijah trgovin Interspar oziroma pri blagajni trgovin Spar ter franšiz Spar partner.

Kupec je upravičen do darila, ko so izpolnjeni vsi sledeči pogoji:

  • nakup je opravljen v trgovini Spar, Interspar ali Spar partner,
  • nakup je opravljen v času trajanja promocije,
  • na računu je jasno razviden nakup vsaj 2 izdelkov sodelujočih blagovnih znamk.

Promocijska aktivnost poteka do razdelitve zalog daril. V kolikor se kvota daril razdeli pred datumom zaključka promocijske aktivnosti, se le-ta predčasno zaključi. Pritožbe na to niso mogoče. Organizator ne pogojuje nakupa z darilom in prav tako ni dolžan povrniti stroškov nakupa, v kolikor darila niso več na voljo tudi pred iztekom promocijskega obdobja. Razpoložljivost daril lahko kupec preveri v posamezni trgovini.

4. člen: DARILA

V času promocijske aktivnosti je na voljo nagradni sklad:

  • 3.000x spalna maska

5. člen: SPLOŠNO O DARILIH

Darila ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti darila v denarju ali katero koli drugo darilo. Nagrajenec ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti darila, odprave napak ipd.).

6. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani promocijske aktivnosti.

7. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo promocijske aktivnosti rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

8. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev promocijske aktivnosti, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih promocijske aktivnosti bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo promocijska aktivnost korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove promocijsko aktivnost. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s promocijsko aktivnostjo oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo in nagrajevanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije (kupce).

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s promocijsko aktivnostjo lahko naslovite na elektronski naslov: info@osvoji-nagrado.si.

 

Ljubljana, 31. 1. 2023

Orbico, d. o. o.

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio