ČISTI ZMAGOVALCI ČISTI ZMAGOVALCI

Head & Shoulders

ČISTI ZMAGOVALCI

3 x plačilo računa za kartico Diners Club v višini 1.000,00 EUR:

 1. Boštjan Pintar
 2. Andrej Ulaga
 3. Helena Fevžer

10 x pametna športna ura Garmin v vrednosti 231,40 EUR:

 1. Asja Čorović
 2. Romana Bezjak
 3. Brigita Horvat
 4. Renata Osolnik
 5. Samanta Babnik
 6. Romana Černe
 7. Svetlana Luthar
 8. Renata Prešeren
 9. Danijel Pavalec
 10. Sonja Podbršček

30 x žoga za odbojko Wilson Impact v vrednosti 24,58 EUR:

 1. Katja Kaiser
 2. Saša Vezonik
 3. Jožek Krivec
 4. Snežana Nuždić
 5. Matic Zakrajšek
 6. Boštjan Vrhovec
 7. Samir Okanovic
 8. Oto Kac
 9. Barbara Vilfan
 10. Kaja Korimšek
 11. Mitja Ribič
 12. Daniela Elbert
 13. Patrik Gobec
 14. Peter Sedej
 15. Lea Božeglav
 16. Metka Jamšek
 17. Anej Krušič
 18. Klemen Štraus
 19. Primož Janc
 20. Aljoša Benković
 21. Urša Vidic
 22. Vesna Zelnik
 23. Bojana Agapito
 24. Rok Guček
 25. Maruša Doljšak
 26. Danjel Skrt
 27. Zdenka Meserko
 28. Tamara Rehar
 29. Joze Knez
 30. Martina Javornik

30 x žoga za košarko Spalding TF-500 v vrednosti 40,95 EUR:

 1. Majda Drežnjak
 2. Mateja Sakelšek
 3. Petra Babnik
 4. Nada Grum
 5. Tadej Nadrih
 6. Nika Lakič
 7. Matija Škrabl
 8. Franc Lang
 9. Silvana Sturm
 10. Boris Zalokar
 11. Jože Stanišić
 12. Mateja Bajt
 13. Gorazd Čuda
 14. Gordana Kolarič
 15. Tjaša Keršmanec
 16. Dragica Vodeb
 17. Mojca Močnik
 18. Vesna Troha
 19. Radislav Talič
 20. Marija Jurjevič
 21. Dejan Klavs
 22. Timotej Kleva Dolšak
 23. Matej Hozjan
 24. Majda Košir
 25. Jernej Osolnik
 26. Miša Bernik
 27. Daša Rop
 28. Denis Gregl
 29. Suzana Štamcar
 30. Slađana Džajić

30 x žoga za nogomet Adidas UEFA Euro 2020  v vrednosti 28,68 EUR:

 1. Amina Kovačević
 2. Andrej Rozman
 3. Andrej Kmetič
 4. Anja Klančar
 5. Anja Lovšin
 6. Brigita Čamernik
 7. Boštjan Cernjak
 8. Boštjan Zakrajšek
 9. Mojca Govekar
 10. Jerneja Grabar
 11. Jerneja Šušmelj
 12. Tina Jerkič
 13. Jurij Kohne
 14. Lenka Ćudić
 15. Leopoldina Gorše
 16. Lidija Murgelj
 17. Boštjan Pintar
 18. Mateja Hrast
 19. Mitja Bradeško
 20. Tanja Krek
 21. Jasmina Motoh
 22. Bernarda Voler
 23. Oliver Švara
 24. Patricija Škafar
 25. Eva Perme
 26. Radovan Stanišič
 27. SIMONA NOVAK
 28. Urška Urh
 29. Teja Zabukovec
 30. Vesna Židan

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE »ČISTI ZMAGOVALCI«

 

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je April 8 d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovnih znamk podjetja Procter&Gamble.

 

2. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovnih znamk so-organizatorja, promocija blagovnih znamk Head & Shoulders ter posredno pospeševanje prodaje.

 

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 1. 6. 2020 do 31. 7. 2020 preko spletne strani www.osvoji-nagrado.si. Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradna igra komunicira in oglašuje tudi na materialih na prodajnih mestih in v drugih medijih.

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:

 1. Ob nakupu katerihkoli dveh izdelkov blagovne znamke Head & Shoulders, tako da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si kupec vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 1. 6. 2020 in 31. 7. 2020. Poleg številke računa uporabnik v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Uporabnik, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.
 2. Brez nakupa, tako da na spletni strani www.osvoji-nagrado.si, odgovori na nagradno vprašanje povezano z vsebino nagradne igre. Poleg odgovora mora v obrazec vpisati osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Upoštevani bodo odgovori, ki bodo poslani do vključno 31. 7. 2020.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Omejitve sodelovanja:

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta,
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si.

 

4. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@april8.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.

 

5. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

 • 3x plačilo računa za kartico Diners Club v višini 1.000,00 €
 • 10 x pametna športna ura Garmin Venu blue granite/silve v vrednosti 231,40 €
 • 30 x žoga za odbojko Wilson Impact v vrednosti 24,58 €
 • 30 x žoga za košarko Spalding TF-500 v vrednosti 40,95 €
 • 30 x žoga za nogomet Adidas UEFA Euro 2020 Uniforia Match Ball Replica League 5 v vrednosti 28,68 €

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

 

6. člen: IZBOR NAGRAJENCEV

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja nagradne igre.

Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje 7. 8. 2020 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

 

7. člen: OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval preko obrazca na spletni strani.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja in so-organizatorja, na njunih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v petnajstih dneh po žrebanju nagrad. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

8. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

V kolikor nagrada presega vrednost 42 €, so sodelujoči seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko), in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam. Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 2. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

 

9. člen: SPLOŠNO O NAGRADAH

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.).

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec, ki prejme nagrado plačila računa za kartico Diners Club, s tem pooblašča organizatorja, da zanj poravna njegove obveznosti do izdajatelja kartice, družbe Erste Card d.o.o., do višine 1.000,00 EUR, ki bodo nastale v obdobju do 31. 12. 2020 in obenem pooblašča Erste Card d.o.o., da sprejme tako poravnavo obveznosti od organizatorja.

 

10. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in so-organizator bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: POŠLJI in strinjanjem s splošnimi pogoji nagradne igre.

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:

 • »Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da podjetji April 8 d.o.o. in Orbico d.o.o. moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@april8.si ali po pošti na April 8 d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Nagradna igra traja od 1. 6. 2020 do 31. 7. 2020.«

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence)
 • objave nagrajencev na spletni strani nagradne igre (velja samo za nagrajence)

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov podjetja Orbico d.o.o. in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te nagradne igre.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Sodelujoči je seznanjen, da:

 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke
 • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov
 • lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre
 • lahko zahtev omejitev obdelave osebnih podatkov
 • lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
 • lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov

Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova info@april8.si ali na naslovu April 8 d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

 

11. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani nagradne igre.

 

12. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

 

13. člen: KOMISIJA

Komisijo sestavljajo trije člani:

 • Matej Krmelj (predsednik komisije),
 • Žanin Tamše (član komisije) in
 • Darja Štukelj (članica komisije).

Komisija ima sledeče pristojnosti:

 • nadzor poteka nagradne igre in
 • določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne igre.

Predsednik komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredil zapisnik, ki se bo hranil leto dni na naslovu organizatorja. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko e-poštnega naslova in/ali, če je ta podatek na voljo, preko njegove telefonske ali mobilne številke.

 

14. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@april8.si.

 

Ljubljana, 31. 5. 2020

April 8 d.o.o.

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio