ADIJO, MAŠČOBA! ADIJO, MAŠČOBA!

JAR

ADIJO, MAŠČOBA!

NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE

“ADIJO, MAŠČOBA”

 

50x cvrtnik na vroč zrak DOMO

Matjaž Adamlje
Tomaž Žigon
Žan Šubelj
Adis Jakupović
Martina Peterlin
Miša Glišić
Mitja Felkar
Lucija Česnik
Špela Markun
Marija Dujić
Cvetka Melansek
Romana Drnovšek
Ivan Bukovec
Dragica Markun
Mateja Novak
Sonja Jeriša
Ivana Holjevac
Sabina Tomc
Gordana Šuler
Roman Avguštin
Mia Žibrat
Jana Andruščišen
Luka Medved
Jasmin Smlatić
Aljaž Schmuck
Nives Oprešnik
Tina Škrlep
Darja Trstenjak
Erika Seražin
Roman Šušteršič
Benjamin Čorović
Jure Kristan
Stanko Slapšak
Jan Hedžet
Sebastjan Prekrški
Tone Šega
Gregor Ivanež
Metka Papec
Jože Greifoner
Vanesa Panić
Uroš Gerden
Eva Bizjan
Anej Maver
Gal Rus
Nejc Pizmoht
Erik Žalig
Biserka Bohar
Andreja Poštrak
Ksenija Vene
Jasna Koper

 

100x paket izdelkov Jar: kapsule Jar Platinum Plus in detergent Jar Extra+

Jana Majcen
Ines Mikolič
Ester Čopič
Lučka Velikonja
Barbara K.Bokal
Franc Markun
Janko Krušič
Matjaž Pustinek
Marija Bertoncelj
Lidija Huber
Aleksandra Jauk
Lovro Filipič
Tadej Nedeljko
Zorica Vidović
Melita Gal
Vesna Pršlja
Gabrijela Vizentin
Nika Čujec
Smiljka Radić
Ana Jelovčan
Klavdija Čufar Benković
Marija Sitar
Vesna Ilar
Tanja Jakolič
Mateja Brečko
Tomaž Vezovnik
Edita Candek
Klaudija Matjašič
Desanka Zidarič
Danica Simončič
Andrej Fabjančič
Vlasta Gtačner
Bojana Šubelj
Božica Blagotinšek
Enisa Kremić
Pia Sajovic
Milan Jerič
Darja Gregorin
Nataša Kmetec
Hermina Namestnik
Bojan Tesovnik
Alenka Todorov
Jadranka Flajs
Anze Cavic
Brigita Rus
Marko Kočevar
Martina Šega
Danijel Majcen
Nebojša Stevanović
Bernarda Mugerli
Darijo Buzuk
Zvonimir Stepinšek
Timi Stamulak
Nadja Mrak
Vanja Pelc
Jožica Skrbinek
Leopoldina Gorše
Danilo Ungar
Alenka Fanedl
Hedvika Benčina
Žak Bračič
Tamara Podržaj
Marjana Vučajnk
Perko France
Merima Šehić Jahić
Marijana Luzar
Ani Stamulak
Vlasta Šimec
Žiga Jevšnik
Milena Fijavž
Nataša Prešeren
Robert Tržan
Dajana Lješić
Irena Debevec
Urška Fabjan
Boža Bizjak
Marija Koren
Andrejka Kravanja
Olga Zidar
Hana Fabjan
Konrad Danko
Dalia Vuk
Andreja Švab
Renata Trčko
Štefka Petek Kovše
Barbara Jarc
Anže Tesovnik
Anita Kočevar
Rozika Stopinšek
Tatjana Gerdin
Tamara Čuš
Tanja Genda
Ursa Lap
Franci Žižek
Mojca Stopar
Tadeja Simčič
Maja Osojnik
Sandra Vujković
Ana Moškon
Mitja Kostelec

 


 

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE

“ADIJO, MAŠČOBA!”

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je družba AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator) po naročilu podjetja Orbico d.o.o.. Podjetje Orbico d.o.o. zagotovi nagrade, organizator pa izvede nagradno igro.

2. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovne znamke Jar ter posredno pospeševanje prodaje.

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 29. 2. 2024 do vključno 31. 3. 2024 preko spletne strani www.osvoji-nagrado.si. Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradna igra komunicira in oglašuje tudi na sporočilih na prodajnih mestih in v drugih medijih.

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:

Z nakupom kateregakoli izdelka Jar tako, da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si sodelujoči vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 29. 2. in vključno 31. 3. 2024. Poleg številke računa sodelujoči v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Sodelujoči, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

Brez nakupa, tako da sodelujoči na spletni strani www.osvoji-nagrado.si odgovori na nagradno vprašanje. V obrazec mora vpisati še osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Upoštevani bodo odgovori, oddani do vključno 31. 3. 2024.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Omejitve sodelovanja:

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki nimajo stalnega ali začasnega bivališča v Republiki Sloveniji. Nagrajenci morajo imeti veljavno davčno številko Republike Slovenije.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, mlajše od 15 let.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta,
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si.

4. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@osvoji-nagrado.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.

5. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

 • 50x cvrtnik na vroč zrak DOMO (vrednost nagrade: 109,99 € z DDV)
 • 100x paket izdelkov Jar: kapsule Jar Platinum Plus in detergent Jar Extra+ (vrednost nagrade: 25 € z DDV)

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad, tudi če je izžreban dvakrat ali večkrat. V primeru, da je nagrajenec ponovno izžreban, se žrebanje ponovi.

6. člen: IZBOR NAGRAJENCEV

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje 8. 4. 2024 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto od žrebanja hrani na naslovu organizatorja.

7. člen: OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja in družbe Orbico d.o.o., na njunih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali družbe Orbico d.o.o. ne bodo zahtevali plačila ali kakršnegakoli nadomestila. Hkrati se nagrajenci odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti in/ali nasprotovati uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu vizualnega gradiva.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

8. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam.

Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 2. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

9. člen: SPLOŠNO O NAGRADAH

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.).

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

10. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: POŠLJI in strinjanjem s splošnimi pogoji nagradne igre.

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:

“Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da družba AV Studio d.o.o. moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@osvoji-nagrado.si ali po pošti na AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje Nagradna igra traja od 29. 2. do 31. 3. 2024.”

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad;
 • objavo nagrajencev na spletni strani nagradne igre.

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov organizatorja in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te nagradne igre.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Sodelujoči je seznanjen, da:

 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke
 • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov
 • lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre
 • lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov
 • lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
 • lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov

Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova info@osvoji-nagrado.si ali na naslovu AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

11. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani nagradne igre.

12. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

13. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@osvoji-nagrado.si.

Ljubljana, 28. 2. 2024

AV studio, d. o. o.

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio